× Úc Châu

Đồng Hương và Đồng Tiền đồng nào TO ?

7 năm 6 tháng trước #1428 bởi ateo
Trên nhiều "quảng cáo" mua bán tại hải ngoại rao rằng giá đặc biệt cho "đồng hương", tớ đọc và ngẫm nghĩ thấy mắc cười.

Thứ nhất, quảng cáo, con cáo thường là một con thú vật xảo quyệt, thí dụ như "đồ cáo già" ý nói là ai đó có thể không thành thật 100%

Thứ nhì, bán giá đặc biệt cho "đồng hương", chẳng lẽ không phải đồng hương là bán mắc hơn ? Khi buôn bán đồng hương chưa chắc hơn đồng tiền lời đâu?!

Vì lý do trên nên khi đọc quảng cáo giá đặc biệt cho đồng hương thì ... đọc cho biết :-)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.165 giây
Powered by Kunena Forum