LỜI GIỚI THIỆU:

Trang web UcChau.Net được thành lập từ năm 2006 với phương châm “Nhịp Cầu Kết Nối”, mục tiêu cụ thể;

  • Giới thiệu các dịch vụ / doanh nghiệp tại Úc Châu và Việt Nam.
  • Hướng dẫn đồng hương hòa nhập cuộc sống tại Úc Châu.
  • Hỗ trợ các trang Facebook của nhóm/hội, cộng đồng Úc lưu lại các bài viết hữu ích và các thông tin dịch vụ / doanh nghiệp để khi cần có thể nhanh chóng tìm ra.  Hiện tại các trang Facebook của nhóm / hội / cộng đồng Úc có rất nhiều bài viết và quảng cáo thông tin dịch vụ / doanh nghiệp, những thông tin này được đăng tải nhiều lần nhưng khi khách hàng cần thì tìm không ra vì bị quá nhiều bài viết làm trôi mất.

Sự phong phú về nội dung của các đề tài không thể thiếu những đóng góp của qúy đồng hương, mời qúy đồng hương cùng nhiệt tình tham gia bằng cách gửi những bài hữu ích hoặc link để chúng tôi cùng chia sẽ. Nếu là chủ dịch vụ / doanh nghiệp, thì hãy đăng ký miễn phí làm thành viên để đăng thông tin dịch vụ / doanh nghiệp vào mục Danh Bạ trên UcChau.Net

Để cho UcChau.Net là một trang web lành mạnh và hữu ích mong các thành viên không gửi những bài viết hay dịch vụ / doanh nghiệp có mục đích chính trị, phá hoại, chia rẽ, khiêu khích hay trái với tiêu chí thảo luận của UcChau.Net

Các thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nội dung các bài viết của mình và những ý kiến, quan điểm trong các bài viết của mỗi thành viên đều mang tính chất cá nhân và không phản ảnh ý kiến chung của UcChau.Net.

Ban quản trị UcChau.Net được quyền xóa/sửa những bài viết mà ban quản trị cho là không phù hợp mà không cần thông báo trước.

 

UcChau.Net

     Nhịp Cầu Kết Nối