Results 1 - 20 of 36

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Brisbane

1
Address: 42 Lilac Street, Inala, QLD 4077, Australia
Map Directions
Phone: 07 3879 1953
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Brisbane » More Info

Đoàn Hướng Đạo Việt Nam

2
Address: 87 Hazelton St, Riverhills, QLD 4074, Australia
Map Directions
Đoàn Hướng Đạo Việt Nam » More Info

Chùa Phật Đà

3
Address: 36 Deodar St, Inala, QLD 4077, Australia
Map Directions
Phone: 07 3372 9612
Chùa Phật Đà » More Info

Chùa Pháp Quang

4
Address: 176 Rupert St, West Footscray, VIC 3012, Australia
Map Directions
Phone: 03 9687 4920
Chùa Pháp Quang » More Info

Chùa Linh Sơn

5
Address: 33 Radford Rd, Reservoir, VIC 3073, Australia
Map Directions
Phone: 03 9462 1799
Chùa Linh Sơn » More Info

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

6
Address: 8 Lee Rd, Darra, QLD 4076, Australia
Map Directions
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam » More Info

Thánh Thất Cao Đài Hải Ngoại

7
Address: 69 Serviceton Ave, Inala, QLD 4077, Australia
Map Directions
Thánh Thất Cao Đài Hải Ngoại » More Info

Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo

8
Address: 124 Queen St, Goodna, QLD 4300, Australia
Map Directions
Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo » More Info

Chùa Hoa Nghiêm

9
Address: 444 Springvale Rd, Springvale South, VIC 3172, Australia
Map Directions
Chùa Hoa Nghiêm » More Info

Cộng Đồng Công Giáo Hoan Thiện

10
Address: 225 Hutton Rd, Keysborough, VIC 3171, Australia
Map Directions
Phone: 03 9701 6033
Cộng Đồng Công Giáo Hoan Thiện » More Info

Chùa Huệ Nghiêm

11
Address: 23 Conley St, Noble Park, VIC 3174, Australia
Map Directions
Chùa Huệ Nghiêm » More Info

Chùa Linh Sơn

12
Address: 33 Radford Rd, Reservoir, VIC 3073, Australia
Map Directions
Phone: 03 9462 1799
Chùa Linh Sơn » More Info

Chùa Như Lai

13
Address: 69 Glendale Rd, Springvale, VIC 3171, Australia
Map Directions
Phone: 03 9548 1042
Chùa Như Lai » More Info

Chùa Pháp Quang

14
Address: 176 Rupert St, West Footscray, VIC 3012, Australia
Map Directions
Phone: 03 9687 4920
Chùa Pháp Quang » More Info

Tu Viện Quảng Ðức

15
Address: 105 Lynch Rd, Fawkner, VIC 3060, Australia
Map Directions
Phone: 03 9357 3544
Tu Viện Quảng Ðức » More Info

Chùa Thiên Đức

16
Address: 23 Craigiela Ave, St Albans, VIC 3021, Australia
Map Directions
Phone: 03 9364 0539
Chùa Thiên Đức » More Info

Cộng Đồng Công Giáo Vincent Liêm

17
Address: 95 Mount Alexander Rd, Flemington, VIC 3031, Australia
Map Directions
Cộng Đồng Công Giáo Vincent Liêm » More Info

Chùa A Di Đà

18
Address: 52 Bareena St, Canley Vale, NSW 2166, Australia
Map Directions
Phone: 02 870 46317 Mobile: 0412 637 962
Chùa A Di Đà » More Info

Chùa Huyền Quang

19
Address: 188 Chapel Rd, Bankstown, NSW 2200, Australia
Map Directions
Phone: 02 9707 3347
Chùa Huyền Quang » More Info

Chùa Liên Hoa

20
Address: 22 OHara St, Marrickville, NSW 2204, Australia
Map Directions
Phone: 02 9559 6789
Chùa Liên Hoa » More Info