Chính sách riêng tư

Tại UcChau.Net/SHOP chúng tôi cam kết tuân thủ việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp.Thông tin cá nhân có thể là tên, địa chỉ, điện thoại hoặc điạ chỉ email.

Chúng tôi cam kết sản phẩm 100% từ Úc và mọi thông tin được bảo mật cho dù có thay đổi hay sửa đổi chính sách này bất luận thời gian và lý do. Bất kỳ sự thay đổi về chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được thông báo sớm trước khi thực thi. Mọi ý kiến thắc mắc xin gửi qua địa chỉ email: hoặc liên hệ trực tiếp theo qua Viber +61 490 502 086 (Úc).

Xem 288 lần
Cùng chủ đề này « Chính sách vận chuyển