Our Supporters
Home Truyện T Tôn Sư Trọng Đạo Truyện
Browse by letter
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Other

Tôn Sư Trọng Đạo

Definition:Ông nội tôi là cụ đồ nho, quanh năm quần ta, guốc mộc. Tết nào Học trò cũng đến. ông mất, họ khóc suốt đêm.
Bố tôi là thầy giáo thời trước giải phóng; sau này, về làm ruộng, chân lấm tay bùn. Vài Học trò cũ có dịp gặp, cúi đầu:
Con chào thầy , lễ phép.
Tôi là giáo viên thời bao cấp, dép Lào, áo lính; một buổi lên lớp, một buổi bán kem cây. Học trò vẫn chào thầy kính cẩn. Gẫm lại ba đời thầy, tôi thấy phảng phất đâu
đây lời tôn sư trọng đạo .PHẠM QUỐC


Submitted on 27.12.2008 23:18
This entry has been seen individually 4587 times.

Bookmark to Fark  Bookmark to Reddit  Bookmark to Blinklist  Bookmark to Technorati  Bookmark to Newsvine  Bookmark to Mister Wong  Bookmark to del.icio.us  Bookmark to Digg  Bookmark to Google  Share with friends at Facebook  Twitter  Bookmark to Linkarena  Bookmark to Oneview  Bookmark to Stumbleupon Bookmark to StudiVZ

The comments are owned by the author. We aren't responsible for their content.
Author Thread