Our Supporters
Home Mẹo Vặt T Tê Bàn chân, Bắp chân, Ngón chân Mẹo Vặt
Browse by letter
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Other
Browse by category

Category: Sức Khỏe

Tê Bàn chân, Bắp chân, Ngón chân

-Triệu chứng: Đang ở dưới nước, hoặc sáng thức dậy, đột ngột bị tê đau (thốn), bị chuột rút (vọp bẻ) bắp chân bên trái...
-Cách chữa mẹo: Bấm các ngón chân bên phải (bên đối ngược) xuống, sau đó vọp bẻ, chuột rút sẽ từ từ hết.

Submitted on 09.05.2008 23:46
This entry has been seen individually 2657 times.

Bookmark to Fark  Bookmark to Reddit  Bookmark to Blinklist  Bookmark to Technorati  Bookmark to Newsvine  Bookmark to Mister Wong  Bookmark to del.icio.us  Bookmark to Digg  Bookmark to Google  Share with friends at Facebook  Twitter  Bookmark to Linkarena  Bookmark to Oneview  Bookmark to Stumbleupon Bookmark to StudiVZ

The comments are owned by the author. We aren't responsible for their content.
Author Thread