× Úc Châu

'Bỏ vào ngân hàng trên $10,000'

More
10 năm 9 tháng trước #114 bởi hanny
<p><em><font size="5">Xin Quí Vị Chú Ý: Nếu muốn chuyễn tiền vô ngân hàng với số tiền từ $10,000 hoặc hơn, quý vị có thể bị điều tra, vì đó là luật của Úc. Chính phủ sợ số tiền đó là bất hợp pháp, vì vậy họ có thể sẽ điều tra ai là người chuyễn số tiền vào trương mục và ai là người nhận lãnh.<img alt=" " src=" www.ucchau.net/uploads/smil3dbd4d4e4c4f2.gif " /> Nếu có ai có câu hỏi về vấn đề này thì hãy báo cho tôi hay!<img alt=" " src=" www.ucchau.net/uploads/smil3dbd4d4e4c4f2.gif " /></font></em></p><p><em><font size="5">Có nhiều ngân hàng đã đưa ra luật nếu trong sổ bank của quí vị đã trữ được một số tiền giới hạng nào đó, quí vị phả trả tiền thuế (cuối năm của mỗi năm phải khai thuế). Nếu có ai đó có vấn đề về chuyện này, xin liên lạc với ngân hàng của quý vị để biết thêm chi tiết.<img alt=" " src=" www.ucchau.net/uploads/smil3dbd4d4e4c4f2.gif " /></font></em></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

More
9 năm 5 tháng trước #306 bởi minhbuu
thanks

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.102 giây