× Úc Châu

VIC - Tết Đinh Hợi 2007: Footscray

More
11 năm 1 tháng trước #99 bởi RadioHead
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="center"><u><strong>THÔNG BÁO</strong></u></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="center"><u><strong><p></p></strong></u></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong>Hội Thương Gia Á Châu Footscray sẽ tổ chức Hội Chợ Tết Nguyên Đán với những chi tiết như sau:<p></p></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Ngày: 28/01/2007</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Địa Điểm: Khu Trung Tâm Footscray như hàng năm.</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Liên lạc: Bảo Trợ: Trình: 0437 958 955; Đại: 0411 072 355</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Đóng Góp: Du: 0423 333 198</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Đăng ký gian hàng: Vĩnh: 0402 888 282, Ký : 0412 007 078</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Văn nghệ: Hùng: 0413372023</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Tổng Quát: Đại: 0411 072 355</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Chúng tôi kính mong sự ủng hộ nồng hậu của quý vị để chúng ta có một hội chợ thành công và vui vẻ .</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Trân Trọng,</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">TM Hội Thương Gia Footscray</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="left">Nguyễn Bá Đại.</p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.076 giây