× Úc Châu

VIC - Tết Đinh Hợi 2007: Springvale

More
10 năm 11 tháng trước #98 bởi RadioHead
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="center"><strong>THÔNG BÁO VỀ HỘI CHỢ TẾT NĂM 2007 CỦA CỘNG ĐÔNG NGƯƠI VIỆT TỰ DO <state w:st="on" /><place w:st="on" />VICTORIA</place /></state />.<p></p></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt" align="center"><strong>V/V: Ghi Danh Gian Hàng Hội Chợ Tết 2007</strong></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Kính thưa: Quí vị lãnh đạo tinh thần và các tôn giáo</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">- Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">- Quý giới truyền thông báo chí </p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">- Quý vị thương gia :</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">- Cùng toàn thể đồng bào</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Chúng tôi xin trân trọng loan báo để cùng toàn thể quý vì và đồng bào được rõ là : Hội Chợ Tết Xuân Đinh Hợi 2007 của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria sẽ được tổ chức tại:</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Sandown Racecourse and Entertainment Centre, </p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><street w:st="on" /></p><address w:st="on">Sandown Rd, <place w:st="on" /><placename w:st="on" />Sandown</placename /> <placetype w:st="on" />Park</placetype /></place />, Springvale. <a href=" www.whereis.com/whereis/mapping/geocodeA...a&amp;getmap=Map " target="_blank" target="_blank"><font color="#1b43b0">Nhấn vào Coi bản đồ</font></a></address><address w:st="on">vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật. <strong>ngày 10 và 11 tháng 2 năm 2007</strong>.</address><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Kính thưa quý vị :</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Thời gian ghi danh cho gian hàng kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2006 cho đến ngày 15 tháng 1 năm 2007 là hạn chót. (Nếu số gian hàng ghi danh tham dự quá nhiều thì chúng tôi sẽ khóa sổ trước thời gian dự định.)</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Lệ phí cho mỗi gian hàng : </p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">-Gian hàng trò chơi (3m x 3m) là $550 (bao gồm GST) và tiền bond là $200.</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">-Gian hàng thức ăn (3m x 6m) là $770 (bao gồm GST) và tiền bond là $500. </p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Chọn gian hàng và khóa huấn luyện giữ gìn thực phẩm. -Ban tổ chức sẽ thông báo cho (quý vị biết sau về thời gian và địa điểm hầu để quý vị đến để chọn lô gian hàng và khóa huấn luyện để lấy chứng chỉ về bảo quản thực phẩm. Xin lưu ý: Chỉ những ai có đóng tiền deposit và ký giấy hợp đồng cho gian hàng của mình mới được xem là đã có ghi danh. Ban Tổ Chức sẽ không xem việc gọi điện thoại đặt trước là ghi đanh.</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">-Moi chi tiết về việc:</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">-Ghi danh gian hàng - Chương trình văn nghệ - Bảo trợ</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Xin quý vị vui lòng liên lạc với Trưởng Ban Tổ Chức Hội Chợ Ô. Phong Nguyễn 0411 756 552, anh Điều Hợp Viên Hội Chợ anh Bon Nguyễn 0411 616 453, Văn phòng cộng đồng 9689 8515 hay văn phòng SICMAA 9547 7939 trong các ngày giờ làm việc.</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Trân trọng kính báo.</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Nguyễn Thế Phong,</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Trưởng Ban Tổ Chức.</p><p></p><p></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.101 giây