× Úc Châu

Hoc Bong - Sam Nguyen

More
11 năm 2 tháng trước #92 bởi samnguyen
<font face="Arial" size="2"></font><font face="Arial" size="2"></font> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Kính chào Hạ Đoan,</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p>Tôi rất vui mừng khi nhận được email từ VN.</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p>Trước hết cho tôi xin lổi vì hồi âm hơi trể.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Trong tương lai nên gởi email trực tiếp cho tôi - tôi sẽ hôi âm nhanh hơn.</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p>Tôi sẽ trả lời những câu hỏi sau đây:</p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">H: Em muốn viết đơn xin cấp học bổng nhưng không biết là nên viết bằng Tiếng Việt hay Tiếng Anh? </p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">T: Trong mọi lảnh vực làm việc nếu người ra luật không nói rỏ điều kiện thì viết băng tiếng anh hoặc Việt cũng không sao. Nhưng  anh/chi nên để ý đến mục đích của học bổng nầy và tự quyết định đến.<span style="mso-spacerun: yes"> Ha Doan</span> nên nhớ rằng tôi đang kiếm một người giỏi tiếng anh và tiếng Viet vì vậy bổn phận của HD là phải chứng minh điều nầy.<span style="mso-spacerun: yes">  </span></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">H:<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Và khi gởi thành tích học tập của mình thì chỉ cần viết tay hay có cần kèm thêm giấy tờ? Có cần phải có xác nhận của một cơ quan đoàn thể nào hay không? Hay phải qua công chứng? </p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p>T:<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Một lần nữa hoàng toàn tùy HD.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Bổn phận của HD là chứng minh cho tôi biết là những điều HD khai là sự thật.</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p>H:<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Hơn nữa em không hiểu rõ nghĩa của "Sinh hoạt xã hội"? Đó có nghĩa cụ thể là gì trong khi em đang mới vừa đậu đại học? </p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p>T:<span style="mso-spacerun: yes">  HD</span> là người đăng ký HD phải chứng minh cho tôi biết theo trình đổ hiểu biết của HD những chử nầy có nghĩa là gì.</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p>H:<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Nếu như được phỏng vấn thì em sẽ phải nói tiếng Việt hay tiếng Anh và về lĩnh vực nào? </p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p>T:<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Anh và Viet. Tôi không trả lời rõ phần hai của câu hỏi, nhưng tôi sẽ không hỏi những câu hỏi có tính cách cá nhân và chính trí.  Xin HD vui long đọc thêm về phần "How to prepare for interview?" - gơogle hoặc những cuốn sách ở thư viện.  </p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p>H:Sẽ phỏng vấn tại đâu? </p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p>T:<span style="mso-spacerun: yes">  Tôi</span> sẽ gọi điện thoại hoặc phỏng vấn gần chổ HD đang cư ngụ.</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p>T.s Sam Nguyen</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="mso-spacerun: yes"></span></p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">()</p><p></p><p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">[/quote]</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong>Kính chào Trạng Sư Sam Nguyễn!</strong>Đầu tiên em xin được gởi lời kính chúc sức khỏe đến Trạng Sư. Và sau đó em muốn hỏi ý kiến của Trạng sư về một số vấn đề!<br />Em đã đọc mục Học Bổng Sam Nguyễn và thật sự là rất vui mừng. Em muốn viết đơn xin cấp học bổng nhưng không biết là nên viết bằng Tiếng Việt hay Tiếng Anh? Và khi gởi thành tích học tập của mình thì chỉ cần viết tay hay có cần kèm thêm giấy tờ? Có cần phải có xác nhận của một cơ quan đoàn thể nào hay không? Hay phải qua công chứng? Hơn nữa em không hiểu rõ nghĩa của "Sinh hoạt xã hội"? Đó có nghĩa cụ thể là gì trong khi em đang mới vừa đậu đại học? <br />Nếu như được phỏng vấn thì em sẽ phải nói tiếng Việt hay tiếng Anh và về lĩnh vực nào? sẽ phỏng vấn tại đâu? <br />Em thật sự muốn biết rõ tất cả các thông tin về học Bổng này! Kính mong Trạng sư hồi âm một cách sớm nhất và rõ ràng nhất để em có thể nộp đơn!<br />Xin chân thành cảm ơn Trạng Sư!<br />Hạ Đoan<br />(<a href=""><font color="#1b43b0"></font></a>)</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.079 giây