× Úc Châu

THÊM MỘT THẮC MẮC!

More
11 năm 1 tháng trước #89 bởi Angel_VN
Cảm ơn rất nhiều vì đã nhận được hồi âm sớm. Em có thể biết thêm về các học bổng du học tại Úc dành cho sinh viên đại học không ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

More
11 năm 1 tháng trước #90 bởi PhiLong
<p dir="ltr" style="margin-right: 0px">  Mỗi trường đại học đều có chương trình học bổng dành cho những sinh viên xuất sắc trong và ngoài nước.  Học bổng dùng để giúp đỡ tài chánh cho việc học, học bổng dùng để quảng cáo chiêu dụ sinh viên v.v.<br />Đi đôi với học bổng thường kèm theo điều kiện mà các trường đại học đưa ra, mỗi trường mỗi khác, những điều kiện thường có; <br />1. Học giỏi.<br />2. Học bổng trường đại học nào trao tặng thì phải ghi danh học ở đó.<br />3. Giúp quảng cáo cho trường.<br />4. Nếu ghi danh nhận học bổng cho sinh viên du học thì bạn phải là sinh viên du học.</p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px">Còn những điều kiện thể lệ khác thì bạn có thể tới các trang web của trường đại học ở dưới tìm hiểu thêm.</p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px">ACT:</p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px"><a href=" www.canberra.edu.au/int-future-students/...-student-scholarship "> www.canberra.edu.au/int-future-students/...-student-scholarship </a></p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px"><a href=" www.anu.edu.au/graduate/scholarships/ "> www.anu.edu.au/graduate/scholarships/ </a></p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px">SA:</p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px"><a href=" www.unisa.edu.au/prospective/program/default.asp "> www.unisa.edu.au/prospective/program/default.asp </a></p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px">QLD:</p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px"><a href=" www.uq.edu.au/international/index.html?page=37219 "> www.uq.edu.au/international/index.html?page=37219 </a></p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px">NSW:</p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px"><a href=" www.international.newcastle.edu.au/exchange/index.html "> www.international.newcastle.edu.au/exchange/index.html </a></p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px"><a href=" www.usyd.edu.au/fstudent/international/u...s/scholarships.shtml "> www.usyd.edu.au/fstudent/international/u...s/scholarships.shtml </a></p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px"><a href=" www.uts.edu.au/international/prospective...g/scholar/index.html "> www.uts.edu.au/international/prospective...g/scholar/index.html </a></p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px">WA:</p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px"><a href=" www.international.adelaide.edu.au/scholarships/ua/#ugconditions "> www.international.adelaide.edu.au/scholarships/ua/#ugconditions </a></p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px"><a href=" www.scholarships.uwa.edu.au/home/postgrad/international "> www.scholarships.uwa.edu.au/home/postgrad/international </a></p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px">VIC:</p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px"><a href=" www.rmit.edu.au/international/scholarships "> www.rmit.edu.au/international/scholarships </a></p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px"><a href=" www.services.unimelb.edu.au/scholarships...national/iugrad.html "> www.services.unimelb.edu.au/scholarships...national/iugrad.html </a></p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px"><a href=" www.latrobe.edu.au/international/scholarships/ "> www.latrobe.edu.au/international/scholarships/ </a></p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px"><a href=" www.ballarat.edu.au/ard/ubresearch/hdrs/...tionalstudents.shtml "> www.ballarat.edu.au/ard/ubresearch/hdrs/...tionalstudents.shtml </a></p><p dir="ltr" style="margin-right: 0px"><a href=" monash.edu/international/scholarships/ "> monash.edu/international/scholarships/ </a></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.097 giây