× Úc Châu

Boomerang

More
11 năm 2 tháng trước #73 bởi PhucSy
<p>Chào PhiLong,</p><p>Mình muốn hỏi bạn câu này: Boomerang có từ khi nào? Có bao nhiêu loại boomerang?Được làm bằng chất liệu gì?Cám ơn bạn nhiều.</p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

More
11 năm 2 tháng trước #78 bởi PhiLong
<p><font size="4">Chao PhucSy,</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 24pt"><font size="4"><img style="width: 200px; height: 100px" alt="  " src=" www.davroboomerangs.com/images/huntingsticks.gif " align="left" />Trước thế hệ kim đồng thì người tiền sử khắp nơi trên thế giới đã dùng những cây gỗ dài để săn bắn, sau một thời gian thì những cây gỗ dài đó được cải tiến thành những thanh gỗ nhỏ dùng để ném.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Sách sử ghi lại là ở nhiều nơi trên thế giới, thí dụ như ở miền đông Âu Châu, Ai Cập, Ấn Độ v.v, người ta đã tìm được những thanh gỗ được mài gần giống như hình boomerang.<p></p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 24pt"><p><font size="4"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 24pt"><font size="4">Thổ dân Úc ngày xưa cũng sài những thanh gỗ để săn bắn và dần dà được cải tiến thành boomerang.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Cái đặc biệt của boomerang chắc bạn cũng biết là khi ném đi nó biết đường quay <img style="width: 200px; height: 100px" alt="  " src=" www.davroboomerangs.com/images/joetimbrey.gif " align="left" />trở lại, vì vậy được nhiều người biết tới.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Vào năm 1954, trước mặt nữ hoàng Anh quốc tại <place w:st="on">Botany Bay</place> tiểu bang NSW, ông Joe Timbrey đã cùng một lúc biễu diễn với 10 cái boomerang trên không.<p></p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 24pt"><p><font size="4"> </font></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 24pt"><font size="4">Boomerang ngày xưa được đục đẻo từ những cây gỗ cong và cứng, ngày nay theo kỹ thuật tân tiến người ta dùng nhiều vật liệu khác để làm boomerang.<p></p></font></span></p><p></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.083 giây