× Úc Châu

Bảo lãnh thân nhân đi du lịch

More
11 năm 1 tháng trước #69 bởi Tonyhoang
<p>Kính gửi Trạng sư,</p><p>Tôi là Tony Hoàng. Tôi có một shop trái cây.Toi muốn bảo lãnh cho cháu tôi  qua đây giúp việc cho tôi. Xin Trạng sư cho tôi vài lời khuyên về thủ tục và những điều kiện cần thiết. Xin cám ơn Trạng sư.Chúc Trạng sư cùng gia đình sức khỏe.</p><p>Trân trọng,</p><p>Tony Hoàng</p><p>                                                                                            </p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

More
11 năm 1 tháng trước #82 bởi samnguyen
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au">Kính gởi ông Tony Hoàng<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au">Câu hỏi:<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Một người có Shop trái cây ở Úc có thể bảo lãnh một người ở VN qua để làm công không?<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au">Trả lời:<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Một người ở VN muốn qua Úc làm thì phải đang ký theo diện tay nghề.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Xin ông vui lòng đọc bài Di Dân Tay Nghề của tôi viết.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Có loại tạm trú và thường trú.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au">Tuy nhiên rất tiếc là nghề bán trái cây không phải là ngành đang thiếu của nuớc Úc hiệ n giờ. Vì vậy, ông không bảo lãnh người VN qua làm cho ông được.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au">Nếu một người VN muốn qua Úc du lịch thì đó <span style="mso-spacerun: yes"> </span>là một vấn đề khác – Nên đọc bài <span style="mso-spacerun: yes"> </span>Du Lịch – visa 6 tháng hoặc có lý do đặc biệt thì có <span style="mso-spacerun: yes"> </span>thể <span style="mso-spacerun: yes"> </span>xin 12 tháng.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Mục đích là để đi thăm thân nhân hoặc thăm viến nước Úc.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Visa không cho phép làm việc.<span style="mso-spacerun: yes">  </span><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au"><p>Visa làm việc cho những nguời du lịch hay gọi là tourist working visa chưa được áp dụng cho những người từ VN.  Nhưng Nhật Bản, Anh Quốc, Canada Mỹ thì OK. </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au">Cám ơn ông Tony Hoang.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au">Chúc ông một ngày vui vẽ.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="EN-AU" style="mso-ansi-language: en-au">Trạng sư Sam Nguyen <span style="mso-spacerun: yes">  </span><span style="mso-spacerun: yes">  </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span><span style="mso-spacerun: yes">  </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span><span style="mso-spacerun: yes">  </span><span style="mso-spacerun: yes">  </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span><p></p></span></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.078 giây