× Úc Châu

Ban nhạc MELODY cảm tạ

More
11 năm 1 tháng trước #62 bởi bsbtran
<p align="center"><br /><font size="4">Chúng tôi Ban nhạc MELODY xin chân thành cảm tạ đến </font></p><p align="center"><font size="4"></font><br />quý Hội Đoàn Đoàn Thể Quý Vị Hảo Tâm và <br />quý Đồng Hương đã ủng hộ đêm gây quỹ cho <br />Bệnh Viện Mater Ngày 18/11/06.<br /><br />Và sau đây là danh sách ủng hộ của quý vị Hảo Tâm như sau: <br /><br /><font size="4">Long Thủy $30<br />Nguyễn văn Bình $50<br />Ô.Bà Trưởng Trâm $100<br />Ô.Bà Hưng Đạo $50<br />Ô.Bà Vũ Hải $50<br />Ô.Bà Lê thanh Giảng $100<br />Ô.Nguyễn v Thọ $20<br />Cô Thảo $20. <br />Nhà hàng Tâ Lợi Ký $30<br />Minh Sách $200 <br />Nhà Hàng anhĐạt $1,500<br />Nha Sĩ Vũ Hồng $1000<br />Hiền trịnh Nguyễn $20<br />Nguyễn thị Ngọc Tâm $20<br />Nguyễn thị Thời $20 Chị Bảy<br />Chị Chín $30<br />Huỳnh Thị Chung $20<br />Nguyễn huỳnh Mai $20<br />Nguyễn huỳnh Long $20<br />Trà thị Tần $5<br />Phạm bá Hùng $20<br />Trần thị Hòa $10<br />Chị Ngọc Cẩm $100<br />Phi Long - UcChau.Net $200<br />Thực phẩm á châu Vạn Phát $100<br />Hiền Nguyễn $20<br />Ô.Bà Thanh $10 <br />Bà Phương $30<br />Chị kim Thành $50<br />John Noodle $50 <br />Ki Bar $100<br />Chi Giang $100 <br />Hoàng Hà $100 <br />Judy Lifestyle Thanh Sơn $1000 <br />Anh Chị Thoại Nhung $100<br />Linh $20<br />Lệ Chi $20<br />Anh Vinh Victoria Cooling $500<br />Anh Bình Chị Ngọc K.T.M Property Group $200<br />Anh Bình Chị Mai $50<br />Anh Trần văn Sáu $30 <br />Anh Chị Đông $50<br />Ẩn Danh $50<br />Ẩn Danh $50 <br />Anh Dũng (Hồng phước) $100<br />Chị Tư $30<br />Tiệm Ninh Sơn $10<br />Chị Hồng Anh Thọ $10<br />Tấn Phát Groceries $20 <br />Cường Hùng Đổ Biota Butcher $30<br />Chị Nga T.Vàng Kim Chung $20<br />Bác Ve $10<br />Cô Hai $10<br />Bác Đồng $20<br />Chị Mai Anh Thắng $200<br />Inala Tobacco $20<br />Hồng Hạnh 50<br />Anh Trần thanh Vân $100<br /> Anh Kính $30<br />Ô.Bà Lê Kim Hội $200<br />Chị hoa $70<br />Má Chị Trang(T. Vàng Thanh Xuân) $20 <br />Hoành Trinh $200 <br />Ban Nhạc MELODY $300</font></p><p align="center"><br /><font size="4"><strong>Phần Quà Sổ Số:</strong><br />  Tiệm Vàng Thanh Xuân(cà rá $300)<br />  Huy Ho(mắt kiến Voucher $250)<br />  TK Boutique(áo đầm $150<br />  T2 Clothing(áo đầm trẻ em $30) <br />  Anh Chị Hội (2 vé xem ĐNH trị giá $200)<br />  Ban Chấp hành Cộng Đồng 1 DVD<br />  Đài Phát Thanh 2VNR ( 5 Radio )<br />  Central 7 Seafood ( Voucher $50 ) Đồng hồ treo tường 2 cái, lịch Tam Tông Miếu</font></p><p align="center"><br /><strong>PHẦN THU: </strong></p><p align="center">Bán Vé $10020<br />Sổ Vàng $8035<br />Sổ Số $1990<br />Bán Beer $490<br />Bài ca Vọng Cổ $860.15<br />Tiền Lon $192.90<br />TÔNG CỘNG:$ 21,588.05<br />PHẦN CHI: Nhà Hàng $ 8500 <br />Ban Nhạc và Âm Thanh $ 1500.<br /><br /><strong>TỔNG CỘNG $ 10,000.00</strong><br /><strong>TỔNG SỐ TIỀN SAU KHI KHẤU TRỪ CHI PHÍ LÀ: $11,588.05</strong></p><p align="center">Chúng tôi sẽ chuyễn số tiền nầy cho Bà Lesley Ray Giám Đốc Mater Foundation. Chúng tôi xin thành thật cáo lỗi cùng quý Đồng Hương đã đến tham dự nhưng vì Nhà Hàng không còn chổ ngồi đành phải ra vê. Mọi sơ xuất xin quý Đồng Hương niệm tình tha thứ. Brisbane ngày 21/11/2006.<br /><br />T/M Quý Vị Hảo Tâm và Ban Nhạc MELODY<br /><br />Trân Trọng<br />Trần Minh Sách<br />Liên Lạc 0401 034 141.</p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.069 giây