× Úc Châu

'Người yêu từ Mỹ qua du lịch, nay muốn làm đám cưới & bảo lãnh'

More
11 năm 5 tháng trước #5 bởi RadioHead
Người yêu từ Mỹ qua du lịch, nay muốn làm đám cưới & bảo lãnh

Hỏi:
Em có người yêu từ bên Mỹ qua du lịch chơi. Chúng em yêu nhau từ khi còn ở Việt Nam. Nay gặp lại và muốn tiến tới hôn nhân. Em xin hỏi việc hôn nhân tiến hành như thế nào? Em có thể làm đám cưới ở đây và xin cho anh ở lại không. Chồng em có phải về bên Mỹ không?


Đáp:
Cô có thể làm đám cưới với chồng và làm hôn thú tại Uùc. Cô hãy tiếp xúc với người chuyên môn làm hôn thú, gọi là Marriage Celebrant, hay phòng gía thú khai sinh tại thành phố của mình, gọi là Registry of Births Deaths and Marriages.

Sau khi tiến hành hôn thú rồi, nếu visa của người chồng không đóng dấu "No further stay" thì cô có thể nạp đơn ngay tại Uùc và người chồng không phải trở về Mỹ.

Chồng cô sẽ được cấp một visa tạm trú rồi sau đó hai năm sẽ được cấp thường trú.

Ngược lại nếu visa có đóng "No further stay" thì người chồng phải trở về Mỹ và cô nạp đơn tại Tòa Đại Xứ hoặc Lãnh Sự Úc tại Mỹ.


LS Trần Hữu Trung trả lời trên SBS Radio
RadioHead tường thuật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.070 giây