× Úc Châu

Di Dân tới Úc dưới Dạng Có Tay Nghề

More
11 năm 3 tháng trước #61 bởi RadioHead
<p>Di Dân tới Úc dưới Dạng Có Tay Nghề</p><p><br />Quý vị hãy tiến tới… hiện có nhiều cơ hội để được định cư tại Úc hơn bao giờ hết!</p><ul><li>có thêm 20,000 chỗ dành cho những người có tay nghề trong tài khoá 2006-2007, tổng cộng là 97,000 người </li><li>có thêm những tay nghề và những việc làm mới trong ngành kỹ thuật sẽ được ghi thêm vào danh sách những ngành nghề đang cần ở Úc (gọi là "Migration Occupations in Demand List" - MODL) </li><li>đơn bảo lãnh dưới dạng có tay nghề sẽ được cho thêm 10 điểm khi xin chiếu khán Tay Nghề Độc Lập và chịu về làm tại các tỉnh (Skilled Independent Regional – SIR) </li><li>hiện có một chương trình mới được đem ra xử dụng thử cho phép sinh viên các nước ngoài được theo học các lớp huấn nghệ tại các tỉnh ở Úc </li></ul><p> Chương trình di dân dưới dạng có tay nghề là một sáng kiến của chính phủ Úc nhằm giải quyết vấn đề thiếu nhân công tại Úc và cũng để nhận định những người có đủ khả năng để đóng góp thật sự vào nền kinh tế đang tiến mạnh của Úc. </p><p>Nền kinh tế Úc đang tiến triển mạnh với trên 150 ngàn việc làm được quảng cáo tìm người làm trên các mặt báo Úc mỗi tuần và hiện ở Úc số người thất nghiệp đang ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua.</p><p> Vậy nếu quý vị là một người có tay nghề chuyên môn, một kỹ thuật gia, một người thợ hay một sinh viên mới tốt nghiệp từ một đại học ở Úc, quý vị có thể làm đơn xin phép cho quý vị và người phối ngẫu được quyền làm việc vô điều kiện ở Úc, cho phép quý vị được có một việc làm chắc chắn mà không cần phải có người bảo trợ.</p><p> Các thống kê của chính phủ Úc xác định rằng 89% những người có chiếu khán có Tay Nghề Độc lập đã tìm đưọc việc làm trong vòng 6 tháng và 92% trong vòng 18 tháng.</p><p> Quý vị có đủ điều kiện xin Chiếu Khán có Tay Nghề không?</p><p> Hãy thử xem quý vị có đủ điều kiện xin Chiếu Khán có Tay Nghề hay không chỉ trong vòng có một vài phút đồng hồ và bắt đầu nộp Đơn xin Chiếu Khán vào Úc.</p><p><a href=" secure.liveinaustralia.com/skilled/skilled-assessment.asp "><img height="26" alt="Free Online Visa Assessment" src=" secure.liveinaustralia.com/skilled/image...saassessment_big.gif " width="210" border="0" /></a></p>Ông John Chương gửi qua email

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.076 giây