× Úc Châu

THƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

More
6 năm 9 tháng trước #1196 bởi PhiLong
<div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 11pt;">GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT </span></strong><strong><span lang="EN" style="font-size: 11pt;">NAM</span></strong><strong><span lang="EN" style="font-size: 11pt;"> THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI Tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN<span> </span></span></strong></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 26pt;">CHÙA PHÁP QUANG</span></strong></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">12 Freeman Road</span><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">, Durack, QLD 4077.<span> </span></span><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">Australia</span><span lang="EN" style="font-size: 12pt;"> </span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 12pt;">Tel 07-33721113 * Mobile 0402-442431 * Fax 07-33729988</span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR"><span style="font-size: x-small;">Email : <span> </span>;<span> </span>Trang nhà : www.thonhacmacgiang.com </span></span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 12pt;"><span> </span>——————————————————————————————————— </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 12pt;"><span> </span>PHẬT LỊCH 2555, Brisbane ngày 15 tháng 4 năm 2011</span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 14pt;"> </span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="FR" style="font-size: 28pt;">THƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN </span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FR" style="font-size: 14pt;"> </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 16pt;">Kính gởi toàn thể quí Đồng hương, quí Đồng bào Phật tử và Thân hữu,</span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 14pt;"> </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 14pt;">Phật Đản 2635 - Phật lịch 2555 lại về, Ngày Khánh Đản thiêng liêng của Đức Phật, ngày Khai Thị chúng sanh đi vào biển tuệ Đức Như Lai, ngày mở ra hành trình giải thoát cho chúng sanh trên sáu nẻo ba đường. Đức Phật là Đấng Cha Lành chung bốn loại, là bậc Thầy của tất cả Thiên Nhơn. Sự thị hiện của Đức Phật là Thông Điệp Sống của Từ bi, bình đẳng, thánh đức, nhân bản, hòa bình. Ba rừng giáo lý và 80 năm trụ thế của Ngài là Thông Điệp muôn đời cho vạn loại soi chung. Chúng sanh trên cõi Ta Bà và ba ngàn thế giới đều nhờ ơn tế độ.</span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 14pt;"> </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 14pt;">Liên Hiệp Quốc công nhận tuyên dương là Ngày Phật Đản Quốc Tế. Người Phật tử thắp sáng đuốc tuệ trên khắp trần gian, người không là Phật tử vui sống trong an lành, tình thương và hiểu biết. Dùng mắt thương yêu nhìn cuộc đời, dùng bàn tay nhân ái thắm tô xây dựng, dùng từ tâm mở cửa mọi dung thông, cho nhân loại hết khổ đau, cho nhân sinh xã hội thấm nhuận Ánh Đạo Vàng. Đạo Phật đi đến đâu, hòa bình đi đến đó; Phật Giáo đi đến đâu, nhân thế vạn mừng vui, chỉ hướng thuyền đời, thăng hoa sự sống.</span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 14pt;"> </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">* <span>Hòa nhau cầu nguyện mong ước chung của nhân loại khắp năm châu</span></span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">* Hướng về Ngày Phật Đản Thiêng Liêng cho Phạm Vũ huy hoàng</span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">* Hướng về Ngày Khánh Đản nhiệm mầu cho Ánh Đạo Vàng tỏa chiếu muôn phương</span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">* Hướng về Đức Từ Bi vi diệu cho Chân Thiện Mỹ thắm đượm tình người</span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">* Cầu nguyện Bão lụt tại Úc Đại Lợi, Động đất tại Tân Tây Lan, Động đất Sóng thần tại Nhật Bản, Phi Luật Tân, Miến Điện và mọi thiên tai khắp nơi chấm dứt.</span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">* Cầu nguyện mọi gây hấn và chiến tranh kết thúc. Tự do, bình đẳng, nhân bản, hòa bình, an lành cho tất cả quốc gia, chủng tộc.</span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 12pt;"> </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 14pt;"><span style="color: #bf5f00;">Lễ Quy Y Tam Bảo cho Phật tử hữu duyên vào lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy ngày 14 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 12 Tháng Tư âm lịch.</span></span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 12pt;"> </span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 14pt;"><span style="color: #0000ff;">Giáo Hội và Chùa Pháp Quang trang trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản 2635 - Phật lịch 2555 năm nay tại địa điểm Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Road, Durack, QLD 4077, vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 15-5-2011, nhằm ngày 13 tháng Tư, Âm lịch.<span> </span></span></span></strong></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 14pt;"> </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 14pt;">Trân trọng kính mời toàn thể quí Đồng hương, Đồng bào Phật tử và Thân hữu cùng nhau tham dự, chân thành cầu nguyện cho Đại Lễ Phật Đản được thành tựu viên mãn. </span></div> <div class="yiv582799610MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN" style="font-size: 14pt;"> </span></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 14pt;">Trân trọng kính mời,</span></strong></div> <div align="center" class="yiv582799610MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span lang="EN" style="font-size: 14pt;">Trụ Trì Chùa Pháp Quang—Tỳ Kheo Thích Nhật Tân</span></strong></div>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.077 giây