× Úc Châu

Ông Trạng có hạnh kiểm tốt

  • Quang
  • Quang's Ảnh đại diện Topic Author
  • Khách
  • Khách
11 năm 3 tháng trước #32 bởi Quang
Kính gởi T.s Sam,

Cám ơn ông Trạng đã bỏ thì giờ quý báo để gíup C.D người VN tại Úc Châu.

Tui có nghe rất nhiều điều tốt về ông Trạng. Đây là một trong những hạnh kiểm tốt của ông. Tôi thật kính phục.

Tôi thấy nhiều người Viet ở Haỉ Ngoại rất thành công, nhưng chưa có một người nào dám bỏ ra $12,000 một năm để tặng riêng cho những em học giỏi. Ông Trạng là người đầu tiên. Thật hoang nghêng.

Tôi bầu ông làm người Vietnam gương mẩu của Úc Châu.

Chúc ông Trạng và già đình nhiều sức khỏe để tiếp tục phục vụ cho dân.

Kính

Son Hồ ở Darra QLD

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.079 giây