× Úc Châu

Cần những giấy tờ gì để xin visa cho Hôn thê hoặc Fiancée?

More
11 năm 4 tháng trước #30 bởi samnguyen
Các giấy tờ cần nộp:

Gìấy tờ liên quan đến (những) đương đơn:

 4 ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm) của mỗi đương đơn. Ảnh chụp không được quá 6 tháng.

 Bản sao công chứng Hộ Chiếu hoặc giấy thông hành của mỗi đương đơn (nếu có).

 Bản sao công chứng tất cả các trang Sổ Hộ Khẩu hiện tại.

 Bản sao công chứng Giấy Khai Sinh của mỗi đương đơn.

 Bản gốc Sơ Yếu Lý Lịch có xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân địa phương đối với mỗi đương đơn từ 16 tuổi trở lên ( Sơ Yếu Lý Lịch phải được xác nhận không quá 6 tháng)

 Bản sao công chứng Giấy Chứng Minh Nhân Dân của mỗi đương đơn từ 15 tuổi trở lên.

 Nếu trước đây đã kết hôn, đính hôn hoặc chung sống không giá thú cần nộp tờ trình ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh của (những) người có quan hệ trước đây, khoảng thời gian của (các) mối quan hệ trước đó và danh sách của tất cả những người con được sinh ra từ (các) mối quan hệ trước đó.

 Nếu trước đây đã có kết hôn cần nộp bản sao công chứng (các) Quyết Định Ly Hôn hoặc Giấy Chứng Tử của người vợ/chồng trước đây.

 Bản gốc Giấy Chứng Nhận Không Tiền Án Tiền Sự do Sở Tư Pháp địa phương cấp cho mỗi đương đơn và mỗi người con không xin đi định cư từ 16 tuổi trở lên. Những đương đơn đã sống ở một (hoặc nhiều) quốc gia khác trong khoảng thời gian từ 12 tháng trở lên trong 10 năm qua thì phải cung cấp Giấy Chứng Nhận Không Tiền Án Tiền Sự do (các) quốc gia đó cấp.

Nếu xin Thị thực diện kết hôn-loại 309 (Subclass 309-Spouse visa)

 Bản sao công chứng Giấy Chứng Nhận Kết Hôn (nếu đã kết hôn)

Nếu xin Thị thực diện đính hôn-loại 300 (Prospective marriage visa)

 Thư xác nhận chữ ký và ngày ký (trình bày trên giấy tiêu đề) của người có thẩm quyền tổ chức hôn lễ ở Úc và cũng sẽ là người chủ trì hôn lễ. Thư có ghi rõ ngày và nơi dự định tổ chức hôn lễ và xác nhận rằng Thông báo dự định kết hôn (Notice of Intended Marriage-NOIM) đã được nộp cho người tổ chức hôn lễ.
 Bản gốc Giấy Chứng Nhận Độc Thân xác nhận rằng đương đơn được tự do kết hôn.

Giấy tờ liên quan đến người bảo lãnh:

 2 ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm). Ảnh chụp không được quá 6 tháng.

 Bản sao công chứng hộ chiếu Úc, giấy Chứng nhận quốc tịch Úc hay Hộ chiếu nước ngoài có bằng chứng thường trú tại Úc của người bảo lãnh.

 Nếu người bảo lãnh không được sinh ra tại Úc cần nộp bản sao công chứng thị thực mà người bảo lãnh đã sử dụng lần đầu tiên nhập cư tới Úc.

 Bản sao công chứng Giấy Khai Sinh của người bảo lãnh, nếu không có thì nộp Bản tuyên thệ trước pháp luật(Statutory Declaration) ghi rõ họ tên, nơi sinh và ngày sinh cuả người bảo lãnh cùng họ tên cuả cha mẹ người bảo lãnh.


 Bản sao công chứng bằng chứng về việc đổi họ tên nếu người bảo lãnh có thay đổi họ tên.

 Nếu trước đây đã đính hôn, kết hôn hoặc chung sống không giá thú cần nộp tờ trình ghi rõ họ tên và ngày sinh của những người có quan hệ trước đây, khoảng thời gian của (các) mối quan hệ đó và danh sách tất cả những người con sinh ra từ (các) mối quan hệ đó.

 Nếu rước đây đã kết hôn cấn nộp bản sao công chứng (các) Quyết định ly hôn hoặc Giấy Chứng Tử cuả ngưới vợ/chồng trước đây.


 Nếu xin Thị thực diện đính hôn - loại 300 - Bản tuyên thệ trước pháp luật (Statutory Declaration) cuả người bảo lãnh, được lập trước sự chứng kiến của người có thẩm quyền chứng kiến lời tuyên thệ trước pháp luật theo Bộ luật tuyên thệ 1959 (Statuary Declarations Act 1959). Bản tuyên thệ cần ghi rõ rằng người bảo lãnh hiện không kết hôn hoặc không đang chung sống không giá thú với một người khác, và không có trở ngại nào về mặt luật pháp đối với cuôc hôn nhân dự định.

 Chứng từ xác nhận người bảo lãnh có khả năng bảo trợ tài chính cho (những) đương đơn.Chứng từ này phải bao gồm bản sao công chứng 2 Giấy thông báo thuế gần đây nhất do Cơ quan thuế Úc cấp, bằng chứng về việc làm và thu nhập hiện tại của người bảo lãnh, ví dụ: 2 phiếu lương mới nhất của nơi làm việc và bất cứ chứng từ nào khác về các khoảng tiết kiệm, đầu tư hoặc quyền sở hữu các tài sản có giá trị lớn.

Bằng chứng về mối quan hệ:

Bằng chứng về mối quan hệ PHẢI được nộp ngay khi nộp đơn.Bằng chứng về mối quan hệ bao gồmnhưng không giới hạn các giấy tờ sau đây ( xem booklet 1- Partner Migration ( Quyển 1: Định cư theo diện kết hôn/đính hôn) để biết thêm thông tin):

 Tờ tường trình do đương đơn và người bảo lãnh viết cho biết chi tiết quá trình quan hệ của mình.

 Bằng chứng liên lạc giữa đương đơn và người bảo lãnh (ví dụ: thư từ, hóa đơn điện thoại,thư điện tử, được xếp theo thứ tự ngày thàng năm);

 Ảnh chụp trong khoảng thời gian ở bên nhau và trong những sự kiện quan trọng như lễ đính hôn, lễ kết hôn…

 Bằng chứng về việc sống chung, nếu có (ví dụ: đăng ký tạm trú cho người bảo lãnh trong thời gian tạm trú ở Việt Nam…)

 Bằng chứng cam kết tài chính chung, nếu có.

Giấy tờ liên quan đến con cái của đương đơn:

 Bằng chứng về quyền nuôi dưỡng và quyền được thăm viếng đối với những người con dưới 18 tuổi.

 Giấy cam kết của cha hoặc mẹ đẻ (người không xin đi định cư) của những người con dưới 18 tuổicó kèm theo đơn xin đi định cư cho phép con mình đi định cư tới Úc. Giấy cam kết này phải đượ chính quyền điạ phương xàc nhận về nội dung và chữ ký của cha/mẹ đẻ, và được kèm theo giấy chứng minh nhân Dân cuả người cha hoặc mẹ đó.
 Bn sao công chứng Giấy Khai Sinhvà 4 tấm ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm) mới chụp cho mỗi người con dưới 18 tuổi không xin đi định cư.

 Form 47A – Details f child or other dependant family member aged 18 or over (Mẫu đơn 47A – Chi tiết của người con hoặc thành viên gia đình còn sống phụ thuộc khác từ 18 tuổi trở lên) được điền đầy đủ cho mỗi người con từ 18 tuổi trở lên nhưng còn phụ thuộc vào đương đơn (dù những người con này có đi định cư hay không).bằng chứng hỗ trợ lời khai của họ về sự phụ thuộc này.

 Bản gốc giấy cứng nhận độc thân đối với mỗi người con từ 18 tuổi trở lên cùng nộp đơn xin thị thực.

 Bản sao công chứng Quyết định công nhận con nuôi(gồm cả Biên bản giao nhận con nuôi) cho bất kỳ người con nuôi nào cùng nộp đơn xin thị thực.

Địa chỉ liền lạc:

Embassy address: 8 Dao Tan Street, Ba Dinh District, Hanoi - Telephone: 831 7755 - Fax: 831 7711


Vietnam (Ho Chi Minh City/Saigon)
Responsible Mission: Australian Consulate-General, Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam
DIMIA Representation: Principal Migration Officer
Street Address: Levels 4 & 5, The Landmark Building
5B Ton Duc Thang Street, District 1
HO CHI MINH CITY
Socialist Republic of Vietnam
Postal Address: PO Box 659
Central Post Office
Ho Chi Minh City
Socialist Republic of Vietnam
Telephone: 84 8829 6001
Fax: 84 8829 6024
Email:

Opening Hours: 0900 -1200 Monday – Friday
Telephone Hours: 0830 - 1200 Monday - Friday (migration enquiries)

Trạng sư Sam Nguyen

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

  • Quang
  • Quang's Ảnh đại diện
  • Khách
  • Khách
11 năm 4 tháng trước #31 bởi Quang
Cám ơn Trạng sư Sam Nguyen rất nhiều, tôi có ý làm giấy tở bảo lãnh vợ tôi từ VN qua, đọc song bài viết của ông tôi thấy hay quá.

Một lần nữa cám ơn ông rất nhiều.

Chúc sức khỏe.

Tran Thanh Tâm

QLD

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.088 giây