× Úc Châu

Vài lời về Sở Đăng Ký Đại Diện Di Trú - MARA

More
11 năm 5 tháng trước #26 bởi RadioHead
[size=large]Vài lời về Sở Đăng Ký Đại Diện Di Trú (Migration Agents Registration Authority)[/size]

Ngày 20 tháng 3 năm 1998, Ngài Dân Biểu Philip Ruddock, Bộ Trưởng Bộ Nhập Cư và Đa Văn Hoá Sự Vụ, trao cho Viện Di Trú Úc (Migration Institute of Australia) vai trò của Sở Đăng Ký Đại Diện Di Trú (Migration Agents Registration Authority) (gọi tắt là "Sở"). Nhiệm vụ của Sở gồm đăng ký và khởi đầu những biện pháp kỷ luật đối với những đại diện di trú có đăng ký. Sở thay thế cho Hội Đồng Đăng Ký Đại Diện Di Trú (Migration Agents Registration Board).

Sở có một số sáng kiến mới liên quan tới than phiền; những sáng kiến này nhằm thực hiện những biện pháp sửa chữa sai lầm, chú trọng vào những người hưởng dịch vụ. Tuy nhiên, những hạn chế của nguyên tắc phân quyền có nghĩa là một cơ quan hành pháp như Sở không thể thực hiện quyền tư pháp, như định tiền phạt. Chế độ lập pháp mới tìm cách giải quyết vấn đề này bằng cách để cho nhiều quá trình hơn có thể xảy ra.

Hệ thống tự quản pháp định (statutory self-regulation scheme) sẽ làm cho 2189 đại diện di trú có đăng ký tại Úc (tính đến ngày 30 tháng 9 năm 1999) có thể hướng dẫn thân chủ có hiệu quả hơn, bằng cách chỉ dẫn và phát triển nghề nghiệp.

Cách tổ chức của Sở để cho một cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm về việc định những điều kiện để đại diện di trú được hành nghề, gia hạn đăng ký và áp dụng kỷ luật cho đại diện di trú có đăng ký.

Quá trình chỉ dẫn đi đôi với những thủ tục than phiền và kỷ luật.

[size=small]Than phiền[/size]

Như quy định trong tiết 316 của Đạo Luật Di Trú 1958 (gọi tắt là "Đạo Luật"), một trong những nhiệm vụ của Sở Đăng Ký Đại Diện Di Trú (Migration Agents Registration Authority) (gọi tắt là "Sở") là xem xét than phiền về các đại diện di trú có đăng ký liên quan tới dịch vụ giúp đỡ về nhập cư. Những đại diện di trú phải tuân theo Điều Lệ Cư Xử. Thân chủ có thể hỏi xin đại diện di trú của mình một bản Điều Lệ này.

Khi xét than phiền, Sở có thể đề nghị người than phiền và đại diện di trú dùng phương pháp hoà giải, như quy định trong tiết 318 của Đạo Luật. Có thêm chi tiết trong phần Cách Hoà Giải (Mediation Kit) ở địa chỉ này, hoặc xem những tài liệu liên quan tới Những Thắc Mắc Thông Thường (Frequently Answered Questions).

[size=small]Quý Vị có thể liên lạc với Sở Đăng Ký bằng[/size]

Điện thoại: 61 2 9299 5446

Quý Vị có thể nghe trả lời những thắc mắc tổng quát, hoặc gọi đường dây nối thêm thích hợp.

Fax: 61 2 9299 8448
Bưu điện: PO Box Q1551, QVB, NSW, 1230, Australia
Thư điện tử:

Migration Agents Registration Authority. Bình đẳng về dịch vụ cho bất cứ ai coi Úc là nhà.

Trước khi đến bất cứ dịch vụ di trú nào để cố vấn, xin qúy vị tới trang web MARA để xem nhân viên cố vấn có đăng ký với "Sở Đăng Ký Đại Diện Di Trú" không. Qúy vị cần phải có:

1. Tên nhân viên cố vấn di trú.
Hoặc
2. Số đăng ký của nhân viên cố vấn di trú.
Hoặc
3. Tên của thương vụ nhân viên cố vấn di trú.

Khi đã có một trong những dự liệu trên qúy vị hãy tới trang web www.themara.com.au/online/ARSearch.asp?DeptID=140

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.422 giây