× Úc Châu

Du học ngành Computer Science & bảo lãnh Cha Mẹ

More
11 năm 4 tháng trước #17 bởi RadioHead
Du học ngành computer science. Khi ra trường bảo lãnh cha mẹ được không. Số tiền đóng sáu chục ngàn, chính phủ có trả lại một phần không.

Hỏi:
Em có một đứa cháu trai 24 tuổi đã sang Tây Úc du học ngành computer science, còn một năm nữa ra trường. Khóa học 3 năm. Em có hai câu hỏi.

1. Khi ra trường nó có thể bảo lãnh ba má nó - cả hai đều trên 50 tuổi, bảo lãnh theo diện có tiền được không hay là phải chờ hai năm nữa vô quốc tịch mới bảo lãnh được?

2. Đóng trên sáu mươi ngàn cho cha mẹ, chính phủ sẽ lấy hết hay là trả lại một ít. Nếu trả lại một ít là bao nhiêu và chính phủ trả như thế nào?

Chân thành cám ơn luật sư

Nguyễn Trọng Hoàng (Tây Úc)


Đáp:
Khi ra trường, người cháu phải xin được thường trú, ví dụ theo diện có tay nghề. Khi được thường trú rồi, cháu phải chứng minh là mình ổn định (settle) tại Úc. Theo sự giải thích của bộ di trú, 'ổn định' có nghĩa là cư trú tại Úc hợp pháp trong vòng hai năm. Vậy, nếu cháu có việc làm ổn định và đã ở Úc hợp lệ được hai năm, cháu có thể bảo lãnh cho cha mẹ không cần phải đợi vô quốc tịch.

Số tiền đóng cho cha mẹ khoảng sáu chục ngàn, số tiền mất luôn, nhà nước lấy hết không trả lại. Nói theo ngôn ngữ của nhạc sĩ Phạm Duy như chúng tôi có trình bày nhiều lần, số tiền này là số tiền 'tiền cho không biếu không'.

Số tiền mà đồng bào có thể lấy lại được là số tiền bond mười bốn ngàn cho cha mẹ. Số tiền này có thể lấy lại được sau mười năm chờ đợi. Nước Úc là một quốc gia công bằng nên chính phủ sẽ trả tiền lời trên số tiền mười ngàn sau mười năm.


LS Trần Hữu Trung trả lời trên SBS radio
RadioHead tường thuật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.068 giây