× Úc Châu

Hà Nội và vấn đề lạm phát 2007

More
10 năm 1 tháng trước #239 bởi thangmai
 <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Hà Nội và vấn đề lạm phát 2007<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Cơn sốt phát triển kinh tế Việt <place w:st="on"><country-region w:st="on">Nam</country-region></place> thời gian qua đã thu hút một số lớn vốn đầu tư từ ngoại quốc. Song song với sự phồn thịnh đó, giá cả hàng hóa và các nhu yếu phẩm trong nước cũng tăng theo, cao nhất là gạo với 15.98% vào tháng 10/07. Đây là một vấn nạn cho đa số dân nghèo. Theo sở Thống Kê Việt Nam, tỷ lệ lạm phát trong năm tính đến tháng 10/07 là 9.34% và giá thực phẩm đã tăng đến 13.94 trong khi mức phát triển kinh tế cùng thời gian là 8.16%. <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Lạm phát càng cao sẽ làm giá trị đồng tiền Việt <place w:st="on"><country-region w:st="on">Nam</country-region></place> càng thấp. Từ đó nhân công sẽ đòi tăng lương, một cách để bù lại sự mất mát thay vì điều chỉnh lại giá cả hàng hóa. Hiện tại giới đầu tư vào Việt <place w:st="on"><country-region w:st="on">Nam</country-region></place> sẽ không bị ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng nếu lạm phát không được kiềm chế hữu hiệu sẽ gây hậu quả nguy hiểm và lâu dài trong việc cạnh tranh giá cả hàng hóa xuất cảng. Lạm phát hiện thời ở Việt <country-region w:st="on"><place w:st="on">Nam</place></country-region> không bị ảnh hưởng dây chuyền trên thế giới, mà là do chính sách tiền tệ ngân hàng Trung Ương gây ra. Vì kinh tế phồn thịnh nên công ăn việc làm cũng từ đó gia tăng nhiều hơn trước kia, theo tài liệu cung cấp cho quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), tỷ lệ thất nghiệp ở Việt <place w:st="on"><country-region w:st="on">Nam</country-region></place> hiện thời là 2%. Với số lượng tiền tệ khổng lồ bơm vào nền kinh tế hàng tháng, việc lạm phát là điều không thể tránh khởi. Mức lạm phát cao hay thấp sẽ tùy theo mức chi tiêu hay tiết kiệm, và sự quân bình giữa cung cấp và nhu cầu tiêu thụ hàng hóa mà ra.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Hà Nội ấn định mức lạm phát hàng năm là 6.5% - 8.5% cho 2007 với hy vọng là lạm phát luôn dưới mức phát triển kinh tế quốc nội. Rất khó có thể tìm các dữ kiện chính thức cho bài viết nầy, mặc dù chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu kể cả ngân hàng Trung Ương Việt <place w:st="on"><country-region w:st="on">Nam</country-region></place>. Chỉ tìm thấy các Quyết Đinh, Chỉ Thị và Thông Tư của Thủ Tướng chính phủ nhưng không có đoạn nào nói về chính sách Tiền Tệ (Monetary policy) của Ngân Hàng Trung Ương Việt Nam. Tuy nhiên các Quyết Định và chỉ thị của Thủ Tướng có đề cập đến việc chống lạm phát với các biện pháp như kiểm soát giá sinh hoạt, phát hành công khố phiếu để giảm thiểu số lượng tiền tệ lưu hành trong nền kinh tế, đầu tư vào các dự án nhà nước, duy trì và ổn định hối suất hiện hành.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Phương thức trên của Hà Nội có vẻ tương tự như chính sách Tiền Tệ của ngân hàng Trung Ương Úc, tuy nhiên có những khác biệt quan trọng về nhiệm vụ, nguyên tắc và phân quyền. Đây là những điểm khác biệt rất quan trọng để ngân hàng Trung Ương Úc có thể chu toàn trong trách của mình. Chúng ta có thể so sánh.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore"></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Nhiệm vụ ngân hàng Trung Ương Úc là ổn định tiền tệ, duy trì công ăn việc làm ở mức cao nhất, và mưu tìm thịnh vương và phúc lợi cho dân chúng.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Ngân hàng Trung Ương Úc độc lập trong mọi quyết định, và nhất là không bị ảnh hưởng chính trị hay quyền lực của Thủ Tướng chính phủ. </span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Ngược lại ngân hàng Trung Ương Việt <country-region w:st="on"><place w:st="on">Nam</place></country-region> do Thủ Tướng chính phủ trực tiếp chỉ thị và quyết định từ luật lệ đến điều hành. Vì ảnh hường chính trị nên ngân hàng Trung Ương Viêt <country-region w:st="on"><place w:st="on">Nam</place></country-region> rất khó có thể thực hiện chính sách tiền tệ một cách độc lập và hoàn hảo.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Điển hình ngân hàng Trung Ương Việt <country-region w:st="on"><place w:st="on">Nam</place></country-region> áp dụng biện pháp chống lạm phát bằng cách kiểm soát giá sinh hoạt và ổn định hối suất do Thủ Tướng chỉ thị. Thứ nhất, giá sinh hoạt <span style="mso-spacerun: yes"> </span>không thể kiểm soát được vì tùy thuộc vào hai yếu tố chính là cung cấp và nhu cầu của hàng hóa. Thứ hai, với hệ thống hối suất thả nổi có kiểm soát (Managed Floating Exchange Rates). Giá trị tiền tệ hoàn toàn do thị trường quyết định dựa trên hai yếu tố cung và cầu trên thị trường hối đoái. Trao đổi hàng hóa và số vốn xuất, nhập cảng là những yếu tố chính làm thay đổi hối suất. Ngược lại, ngân hàng Trung Ương Úc độc lập áp dụng biện pháp giảm lạm phát vì giá sinh hoạt tự nó điều chỉnh sẽ an toàn hơn. Bản chất của lạm phát là sẽ làm cho các nhu cầu sinh hoạt kinh tế yếu dần, và từ đó mức lạm phát cũng sẽ tự giảm theo mức sản suất của nền kinh tế.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Về phương diện tích cực, ngân hàng Trung Ương Việt Nam phát hành công khố phiếu nhằm giảm bớt số lượng tiền tệ lưu hành trong nước nhưng không thấy nói đến việc tăng lãi suất, một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm giảm mức lạm phát. Mặt khác ngân hàng thương mại (Vietcombank) lại giảm lãi suất với mục đích tăng thêm số nợ cho vay, một cách gián tiếp là bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Đây là một nghịch lý về chính sách tiền tệ, vì ở Việt <place w:st="on"><country-region w:st="on">Nam</country-region></place> tiền cho vay ra thì dễ trong khi bán công khố phiếu lại ít người mua. <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Trong phiên họp quốc hội vừa qua, một số câu hỏi được nêu ra liên quan đến vấn đề lạm phát, Ủy ban kinh tế và ngân sách có đề nghị là không cần phải kiềm chế lạm phát. Đây là chính sách kinh tế của Hà Nội đã và đang áp dụng trong nhiều năm qua.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Các chuyên viên kinh tế ngân hàng ngoại quốc hoạt động ở Việt Nam trong đó có ANZ Hà Nội, đã hầu như tuyệt vọng vì cho rằng Hà Nội không thể giữ mức lạm phát thấp hơn mức phát triển kinh tế vào quý tháng 12/07. Nếu tình trạng nầy kéo dài dân chúng và công việc làm ăn sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Mai Vĩnh Thăng<span style="mso-spacerun: yes">  </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: arial">FAIBF, F Fin<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">MCom </span><span style="font-size: 10pt; font-family: arial">(Banking & Finance)<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial">FMC Home Loans<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt"><span style="font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: arial"><p> </p></span></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.108 giây