× Úc Châu

'Bankruptcy, Judgment, Payment Default'

More
10 năm 3 tháng trước #232 bởi thangmai
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Bankruptcy, Judgment, Payment Default<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Có còn vay nợ được không?<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Khi cần những khoản tiền ngoài dự tính, khách hàng thường đến ngân hàng để vay mượn. Đôi khi thất vọng vì đơn vay bị từ chối với các lý do như khai phá sản, án Tòa có liên quan đến nợ hoặc trễ nợ. Trong bài viết nầy chúng tôi đề cập đến 3 loại lầm lỗi chính thường gây ra phiền toái cho người vay.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Đa số khách hàng đã biết những lầm lỗi của mình khi đến với ngân hàng, chỉ trừ một số nhỏ vô tình. Phần lớn đã thanh toán số nợ còn thiếu hoặc tiếp tục trả mỗi tháng vì số nợ quá lớn không thể trả dứt một lần. Có thể là trễ nợ, thẻ tín dụng, tiền điện, điện thoại, mua trả góp, thuê nhà, tiền phố và còn nhiều thứ khác nữa. Những lầm lỗi về tài chánh không phải là <span style="mso-spacerun: yes"> </span>tội mà là lỗi dù cho vô tình hay cố ý. Ngân hàng cần phải tôn trọng nhân phẩm khách hàng và tuyệt đối không nên có thái độ riêng tư bất kính. <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Ngân hàng luôn lấy chữ tín làm đầu lúc cho vay nợ, vì tin rằng khách hàng sẽ chu toàn bổn phận khi ký kết giao kèo. Một khi chữ tín không còn, ngân hàng bất đắt dĩ phải dùng luật để đòi món nợ đã mất. Sau 3 lần thư, mỗi tuần 1 lần nếu không thấy hồi âm sẽ liệt kê trễ nợ (List Default) với Veda Advantage, và lá thư thứ 4 sẽ đòi khách hàng trả dứt số nợ 1 lần bất luận số tiền nhiều hay ít. Biết rằng với số nợ hàng trăm nghìn không ai có thể trả dứt một lần, nên có ý khuyên khách hàng đi vay nơi khác. Lá thư thứ 5 là của luật sư đại diện cho ngân hàng, thư mời ra tòa. Tòa sẽ ban phán quyết (Judgment) nếu không ra tòa để tự biện hộ hay thương lượng với ngân hàng. Đây là thư sau cùng trước khi Sheriff (Thừa Phát Lại) mời khổ chủ dọn đồ ra khỏi nhà, thay ổ khóa và bán đấu giá.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Các loại lầm lỗi<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore"></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Bankruptcy (Tuyên bố phá sản)<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 18.0pt left 126.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Judgment (Tòa tuyên án)<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 18.0pt left 126.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Payment Default (Trễ nợ)<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Tình trạng hiện tại <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">(C) Current (Đang còn nợ)</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">(P) Paid (Đã trã đầy đủ)<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Làm thế nào để biết lầm lỗi?<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Trong đơn vay nợ trang thứ 5 hay 6 là quan trọng nhất mà người vay cần ký. Đó là Privacy Act 1988 luật bảo vệ đời tư của mỗi người chúng ta. Khi vay nợ ngân hàng cần biết quá khứ vay nợ của khách hàng nên cần xin phép. Mỗi khi vay nợ ngân hàng cho chi tiết vào phương trình của cơ quan Veda Advantage, nơi lưu trữ dữ kiện vay nợ của từng cá nhân chúng ta để tìm những lầm lỗi nếu có. Cùng lúc Veda lại có cơ hội nhật tu dữ những kiện mới. <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Lầm lỗi và điều kiện cho vay<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Không phải lầm lỗi nào khi vay nợ cũng bị từ chối nhưng tùy hoàn cảnh; cố ý hay vô tình không quan trọng, tuy nhiên thiện chí để trả nợ là quan trọng hơn cả. Ví dụ:<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore"></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Bankruptcy: Không kể cố ý hay vô tình, sau 2 năm xóa nợ (Discharge) đơn vay nợ sẽ được cứu xét với 20% tiền cọc khi mua nhà. Vay mua xe hay kinh doanh vẫn có thể bị từ chối nhưng còn tùy ngân hàng.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 18.0pt left 126.0pt; mso-list: l2 level1 lfo3"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Judgment: Dù đã thanh toán nợ nhưng vẫn không được cứu xét vì không có thiện chí trả nợ.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 18.0pt left 126.0pt; mso-list: l2 level1 lfo3"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Payment Default: <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 72.0pt left 126.0pt; mso-list: l2 level2 lfo3"><span style="font-size: 11pt; font-family: "courier new"; mso-fareast-font-family: 'courier new'"><span style="mso-list: ignore">o<span style="font: 7pt "times new roman"">        </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Nếu trễ nợ hay thẻ tín dụng và chưa thanh toán bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được cứu xét;<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 72.0pt left 126.0pt; mso-list: l2 level2 lfo3"><span style="font-size: 11pt; font-family: "courier new"; mso-fareast-font-family: 'courier new'"><span style="mso-list: ignore">o<span style="font: 7pt "times new roman"">        </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Nếu đã trễ nợ trên 2 năm vừa thanh toán cũng bị từ chối vì không có thiện chí trả nợ; <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 72.0pt left 126.0pt; mso-list: l2 level2 lfo3"><span style="font-size: 11pt; font-family: "courier new"; mso-fareast-font-family: 'courier new'"><span style="mso-list: ignore">o<span style="font: 7pt "times new roman"">        </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Thanh toán xong nợ trên 2 năm sẽ được cứu xét.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 72.0pt left 126.0pt; mso-list: l2 level2 lfo3"><span style="font-size: 11pt; font-family: "courier new"; mso-fareast-font-family: 'courier new'"><span style="mso-list: ignore">o<span style="font: 7pt "times new roman"">        </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Nợ điện thoại, các loại mua trả góp dưới $500 trả xong sẽ được vay mua nhà. Các loại khác cần xét lại;<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 72.0pt left 126.0pt; mso-list: l2 level2 lfo3"><span style="font-size: 11pt; font-family: "courier new"; mso-fareast-font-family: 'courier new'"><span style="mso-list: ignore">o<span style="font: 7pt "times new roman"">        </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Nợ mobile phone dù đã thanh toán vẫn không thể mua phone mới, vì phone thuộc loại nợ (Credit) xài trước trả sau. <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Làm thế nào để xóa những lầm lỗi?<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 18.0pt left 126.0pt; mso-list: l4 level1 lfo5"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">(P) Paid: Đã thanh toán đầy đủ và đã xóa hồ sơ nợ. Trường hợp nầy ngân hàng sẽ gởi văn thư đến Veda Advantage yêu cầu bổ túc thêm chi tiết “Account paid in full and is now closed” và từ đó khách hàng có thể vay nợ.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 18.0pt left 126.0pt; mso-list: l0 level1 lfo4"><span style="font-size: 11pt; font-family: symbol; mso-fareast-font-family: symbol; mso-bidi-font-family: symbol"><span style="mso-list: ignore">·<span style="font: 7pt "times new roman"">         </span></span></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">(C) Current: Hiện tại chưa thanh toán và hồ sơ nợ vẫn còn. Dĩ nhiên không thể vay nợ vì “Account brought up to date and still open”.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Cho dù đã thanh toán nợ hay không, sau 5 năm hồ sơ cũng sẽ được xóa. Có người cho rằng làm như vậy thiếu công bằng vì người thanh toán nợ và người lờ đi cũng phải mất 5 năm. Tuy nhiên người không thanh toán nợ phải chờ đến 5 năm, thời gian cũng khá dài, có lẽ cũng nhiều vất vã. <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Mai Vĩnh Thăng<span style="mso-spacerun: yes">  </span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: arial">FAIBF, F Fin<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">MCom </span><span style="font-size: 9pt; font-family: arial">(Banking & Finance)</span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 126.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">FMC Home Loans<p></p></span></p><p></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.077 giây