× Úc Châu

Chơi Hụi ở Úc

More
10 năm 4 tháng trước #226 bởi PhiLong
<p>Tình cờ thấy bài viết về hụi của Trịnh Nhật trên BBC.  Nếu bạn muốn tìm hiểu hay chưa biết gì về hịu thì nên đọc rất dễ hiểu vì có phần giải thích bằng Anh ngữ, nếu đang có ý định chơi hụi thì cũng nên tìm hiểu xem pháp lý ở Úc xem hụi là thứ gì...</p><p>Những ai đang có ý định chơi hụi...PL khuyên; mắt thấy tai nghe nhiều rồi...tiền mất tật mang, tiền trong tay quan là của quan <img alt=" " src=" www.ucchau.net/uploads/smil3dbd4dbc14f3f.gif " /></p><p></p><p></p><div class="storytext"><b><font size="4">Câu chuyện dưới đây xảy ra lúc tôi làm thông dịch ở bót/trạm cảnh sát (police station) Cabramatta cách đây ít lâu.</font> </b></div><p class="storytext">Thông thường khi cảnh sát điều tra về số tiền mặt lớn (cash in excess) tìm thấy trong nhà, trong xe, hay trong người của một người bị câu lưu/ tạm bắt/tạm giam (arrested/in police custody) để lấy lời khai (take a statement) trước khi họ có thể truy tố người đó (lay charge against them/him/her) ra Toà, thì câu mà cảnh sát thường hỏi nghi can (suspect) là: “Where does the money come from?” (Tiền đó ở đâu ra vậy?). </p><p class="storytext">Câu trả lời của đối tượng bị tình nghi thường là: “Đó là tiền hụi!” hay “Đó là tiền hốt hụi!”. </p><p class="storytext"><!-- end_story -->Là thông dịch viên (interpreter), nếu không chuẩn bị trước, chúng ta có thể dễ bị lúng túng khi được cảnh sát yêu cầu giải thích về cái trò chơi văn hoá liên hệ đến tiền bạc loại này.</p><p class="storytext">Thật ra, thì cảnh sát họ cũng có thể có những tài liệu, thông tin nói về “hụi”, nhưng họ có nhớ không, có sẵn để tham khảo không lại là một chuyện khác. </p><p class="storytext">Sở dĩ tôi nói thế là vì vào cuối Tháng Giêng và đầu Tháng Hai năm 1991, khi có cuộc Hội thảo Huấn luyện của Cảnh sát (Police Officers’ Training Workshop) về Giao tiếp trong bối cảnh văn hoá khác biệt (Cross-cultural communication) tôi được mời nói chuyện tại Sydney Police Centre (Cơ Quan Trung Ương Cảnh sát Sydney) về văn hoá Việt Nam, trong đó tôi trình bày về ngôn ngữ không lời (non-verbal communication/body language) và về Chơi Hụi/Chơi Họ (The ‘Hui’ Scheme). </p><p class="storytext">Chuyện ngôn ngữ không lời tôi xin được hẹn lại một dịp khác, bài học tuần này tôi xin bàn về chuyện Chơi Hụi/Chơi Họ mà tôi đã trình bầy tại cuộc Hội thảo của Cảnh sát cách nay hơn 15 năm, lâu hơn quãng đời “đoạn trường” của nàng Kiều: </p><p class="storytext"><b>The "Hui" Scheme</b></p><p class="storytext">Translators have used terms such as "money club", "money game", "mutual loan club", "Chinese banking" or "common fund plan" to translate "hui". The loan-word "tontine" from French is also used. However, the French term in this context does not appear to have the idea of 'life expectancy' or 'survival' as the English word "tontine" does.</p><p class="storytext">"Hui" or “tontine” is a very convenient scheme for raising capital (gây vốn) and saving money (tiết kiệm/để dành tiền). In the olden days, when the Vietnamese banking system was still something new and under-developed, "hui" was quite popular with the common people. </p><p class="storytext">Even after arriving in Australia, where the banks usually have loan requirements (nhu cầu/đòi hỏi để cho vay tiền) and borrowing procedures (thủ tục vay mượn tiền) that are difficult to comply with (khó mà theo được), Vietnamese refugees (người tị nạn Việt Nam) have continued to favour this common fund plan (môn chơi hụi).</p><p class="storytext">Indeed, not only businessmen (doanh gia) but wage-earners (người kiếm lương tuần) often subscribe to this scheme (chơi hụi/tham gia đóng góp vào kế hoạch này), buying one or more than one tontine share (phần hụi). </p><p class="storytext">Thanks to this capital-raising device, many people have been able to launch new business ventures and others have been able to solve urgent financial problems (giải quyết khó khăn khẩn cấp về tiền bạc). </p><p class="storytext"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="205" align="right" border="0"><tr><td bgcolor="#ffffff" rowspan="2"></td><td></td></tr><tr><td class="caption"></td></tr></table></p><p class="storytext">But it has also reduced many to tears (đã làm nhiều người khóc hận) after all of their savings (tiền dành dụm của mình) had gone straight into a swindler's pocket (túi của tên lừa đảo/bịp bợm). </p><p class="storytext">In Australia, tontine is not recognized as a legitimate common fund plan (không được coi là kế hoạch gây quỹ hợp pháp) and victims of fraudulent devices (nạn nhân của những trò gian lận/lừa lọc) are not likely to be protected by the law (không chắc/không có cơ may được luật pháp bảo vệ).</p><p class="storytext">Let's see how this scheme operates (hụi này hoạt động ra sao). </p><p class="storytext">For clarity's sake (để cho được rõ ràng/dễ hiểu), I would like to divide (chia) the scheme into three phases (3 giai đoạn) depending on (tùy theo) who will benefit (sẽ được hưởng lợi) from this scheme at each phase.</p><p class="storytext"><b>Phase 1 - The "Hui" Master Phase</b> (Giai đoạn Chủ hụi thâu hụi) [For the benefit of the "hui" master]</p><p class="storytext">A. The First Month (Tháng Đầu tiên)</p><p class="storytext">1. The "hui" master starts his or her scheme by inviting family and friends (mời người trong gia đình và bạn bè) to subscribe to it [e.g. 12 subscribers (hụi viên/con hụi)].</p><p class="storytext">2. He/she issues a "contract" (hợp đồng) specifying:<br />(i) the nominal value of each share, say $500<br />(ii) names of shareholders (cố đông/con hụi)<br />(iii) the times and dates for monthly meetings (e.g. over a 12-month period)<br />(iv) the master (chủ hụi) collects a share from each subscriber (hụi viên/con hụi) (e.g. $500 x 12 = $6,000).<br />(v) the master then has an interest free lump sum (trọn gói không phải trả lời/lãi), [including his or her own share: $6,000].</p><p class="storytext"><b>Phase 2 - The Bidder Phase</b> (Giai đoạn hụi viên bỏ hụi) [For the benefit of a subscriber who needs money at this stage]</p><p class="storytext">B. The Second Month (Tháng Thứ Nhì)</p><p class="storytext">1. Attendance at this meeting would be the 3 or 4 subscribers who need money almost straight away (hầu như cần tiền liền).</p><p class="storytext">2. They then cast a secret ballot (bỏ hụi kín), each offering an amount of interest (đề nghị món tiền trả lời/lãi) [e.g. $48, $46, $50].</p><p class="storytext">3. The person who offers the highest bid (đề nghị bỏ giá cao nhất) [$50] is the successful bidder (người hốt được hụi).</p><p class="storytext">4. The master then collects a full share (trọn phần tiền đóng hụi) less the amount of interest (trừ tiền lời/lãi) from each subscriber [11 x ($500 - $50) = $4,950], and adds to this amount (cộng thêm vào số tiền này) his/her full share of $500 to make a total of $5,450.</p><p class="storytext">5. The master then hands this sum (đưa/trao số tiền này) to the successful bidder. </p><p class="storytext">6. As from the third month (tháng thứ ba) the successful bidder (người hốt được hụi) begins contributing $500 per month until the scheme finishes (hụi chấm dứt/hết).</p><p class="storytext"><b>Phase 3 - The Non-bidder Phase</b> (Giai đoạn của hụi viên không bỏ hụi) [For the benefit of subscribers who don't need money urgently (không cần tiền gấp) and just want a saving scheme (chỉ muốn để dành/tiết kiệm tiền)]</p><p class="storytext">C. The Last Month (Tháng Cuối Cùng)</p><p class="storytext">1. The last non-bidding shareholder is the beneficiary of all non-bidding shares (người được hưởng tất cả những phần tiền không bỏ hụi).</p><p class="storytext">2. He/she has been contributing a monthly payment which is $500 less the bid for each month, except for the first month and the last month.</p><p class="storytext">3. Finally he/she receives an amount of $6,000. His/her interest is the sum total of all monthly bids (Tiền lời/lãi của họ là tổng cộng số tiền đề nghị của những người bỏ hụi hàng tháng). </p><p class="storytext"><b>Giựt hụi</b></p><p class="storytext">Trong mười mấy năm qua cộng đồng tị nạn Việt Nam ở Sydney đã kinh qua (experienced) ít ra là 3 vụ giựt hụi. </p><p class="storytext">Gần đây nhất là một vụ gây xôn xao như rừng gặp bão, nghe nói lên đến 9 triệu đô Úc. </p><p class="storytext">Nghĩ cho cùng, nguyên nhân là do “lòng tham” (greed). Lòng tham của chủ hụi [muốn ‘ẵm đi’ (abscond) một món tiền ‘kếch xù’], lòng tham của con hụi [muốn ‘ngồi mát ăn bát vàng’, được ‘mớm’ lãnh tiền lời ‘khẩm’ một vài tháng]. Nguyên nhân cũng còn là do “lòng tin bị lợi dụng.”</p><p class="storytext">Quí Vị, Quí Bạn thân thương ơi! Tôi không hoàn toàn tin “[luật pháp (law) là công lí (justice)]”. </p><p class="storytext">Tôi cũng không hoàn toàn tin là có sự ‘quả báo nhãn tiền’ trên đời này. Ở đây, và trong trường hợp này, tôi chỉ có thể kết luận là “khôn sống mống chết” mà thôi! </p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.079 giây