× Úc Châu

Một số Non-banks Úc đơn phương tăng lãi suất

More
10 năm 2 tháng trước #225 bởi thangmai
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Một số Non-banks Úc <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">đơn phương tăng lãi suất<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Ngân hàng Trung Ương Úc (Reserve Bank of <country-region w:st="on"><place w:st="on">Australia</place></country-region>) hôm 15/8 đã quyết định cho tăng lãi suất căn bản 0.25 điểm, từ 6.25% lên 6.50%. Các ngân hàng và Non-banks Úc cũng đã đồng loạt tăng lãi suất nhà lên 0.25 điểm và lãi suất căn bản (Standard) các ngân hàng hiện nay là 8.32%. Tuần qua một số non-banks Úc như Resi, Collins, Blue Stone, <city w:st="on"><place w:st="on">Liberty</place></city> và Rams home Loans đã đơn phương tăng thêm lãi suất trên các loại nợ nhà từ 0.25% – 1% gây hoang mang cho giới vay nợ. </span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Thông thường các ngân hàng chỉ tăng hay giảm lãi suất khi RBA thay đổi lãi suất căn bản (Cash rate), tuy nhiên trên thực tế không hẵn đúng vì việc tăng lãi suất nợ còn nhiều nguyên nhân khác. Thí dụ khi dân chúng chi quá nhiều tiền vào nền kinh tế trong một thời điểm nào đó sẽ tạo nên sư bất ổn. Một khi nhu cầu tiêu thụ lớn hơn khả năng cung cấp, có thể sinh ra lạm phát. Mức lạm phát lý tưởng nhất là từ 2% - 3% trong một quý 3 tháng, nếu cao hơn đồng tiền sẽ mất giá nên RBA tăng lãi suất là để giảm lạm phát. Việc tăng lãi suất căn bản sẽ ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ và chính vì thế mà các ngân hàng và non-banks đành phải tăng lãi suất nợ.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Vì sao một số non-banks tự động tăng lãi suất? <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Các ngân hàng dùng tiền ký thác (Deposit) hàng ngày cộng thêm tiền gây quỹ để cho vay. Trong khi các non-banks không được phép nhận tiền ký thác (Deposit) nên phải gây quỹ dưới hình thức vay nợ, số nợ đó sẽ được cộng thêm lời và chi phí rồi cho vay. Non-banks vay hai loại nợ: Thả nổi ngắn hạn như Commercial Bill và Paper, và nợ cố định dài hạn như Bond. Cho dù ngắn hạn 12 tháng như Bill hay Paper và dài hạn 10 năm như Bond cũng sẽ phải trả lại lời và vốn khi mãn hạn, trong khi nợ nhà kéo dài đến 30 năm. Vì thế các loại nợ ngắn cũng như dài hạn cần phải vay đi vay lại (Roll over) nhiều lần để có thể hoàn tất <span style="mso-spacerun: yes"> </span>thời gian 30 năm nợ nhà. Nếu sổ nợ có nhiều người bị phá sản hoặc trễ nợ việc vay lại (Roll over) trở nên khó khăn hoặc phải trả một giá cao hơn lãi suất căn bản. Chính vì thế mà các non-banks không còn chọn lựa nào khác hơn là tự tăng lãi suất vượt cao hơn RBA để bù lại cái giá cao mà họ phải trả.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Vì sao chỉ có 5 trên 20 Non-banks tăng lãi suất?</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Hiện tại chỉ có 5 non-banks đi trước và có thể còn một số khác sẽ tiếp theo tùy theo sổ nợ (Loan book) của họ bị trễ nhiều hay ít. Khi một sổ nợ có đến 15% trễ hay vỡ nợ có thể không còn lời. Ví dụ RAMS home loans có sổ nợ 18 tỉ Úc kim và 15% nợ trễ sẽ là 2.7 tỉ. Nếu 2.7 tỉ nợ nầy đáo hạn phải vay lại (Roll over)<span style="mso-spacerun: yes">  </span>khi đó sẽ rất khó hoặc sẽ đắt hơn 0.3% từ 6.50% lên 6.80%, sẽ tốn thêm 81 triệu. Người vay nợ sẽ gánh lấy cái bất hạnh do một số thiếu chân thành và vô trách nhiệm gây ra, đa số tạo giấy chứng minh lợi tức giả vì thất nghiệp hay lợi tức thấp. </span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Tăng lãi suất ngoại lệ có hợp pháp không? </span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Ngân hàng và non-banks cho vay lãi suất cao hay thấp tùy ý. Nếu thấp khách hàng sẽ đến và nếu cao khách sẽ đi, không luật nào ngăn cấm cả, chỉ cần dưới 50% cho một năm là an toàn. Riêng các loại nợ cố định (Fixed) nếu muốn tăng lãi suất phải chờ đến hết hạn, trong khi các loại nợ thay đổi (Variable) tùy nơi cho vay vì đã có giải thích rõ ràng trong giao kèo (Loan Contract). Tuy nhiên khi tự động tăng lãi suất sẽ gây thêm gánh nặng và người vay có thể chuyển nợ đi nơi khác với lãi suất thấp hơn. Vì thế không ngân hàng nào muốn tăng lãi suất nợ cao hơn nơi khác cho nên việc non-banks tự tăng lãi suất có thể là bất đắc dĩ mà thôi. </span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Quý vị vay nợ từ non-banks nếu họ quyết định tăng lãi suất thì đã nhận được thư thông báo từ 1/10. Một vài non-banks khác có thể sẽ theo sau. Lãi suất thay đổi căn bản (Standard Variable) của tất cả ngân hàng lớn hiện nay là 8.32%, dù cho non-banks tự ý tăng lãi suất tôi vẫn tin một vài nơi vẫn còn thấp hơn các ngân hàng lớn. Quý vị có thể so sánh theo bản thống kê dưới đây.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"></span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Non-banks<span style="mso-tab-count: 3">                               </span>Standard Variable Rate<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Big banks<span style="mso-tab-count: 4">                                            </span>8.32%<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">RAMS<span style="mso-tab-count: 5">                                                  </span>8.57%<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Bluestone<span style="mso-tab-count: 4">                                            </span>8.22%<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Liberty<span style="mso-tab-count: 4">                                     </span><span style="mso-tab-count: 1">            </span>8.15%<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Resi<span style="mso-tab-count: 5">                                                     </span>7.84%<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Mai Vĩnh Thăng<span style="mso-spacerun: yes">  </span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: arial">FAIBF, F Fin</span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">MCom </span><span style="font-size: 9pt; font-family: arial">(Banking & Finance) <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">FMC Home Loans<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: arial"><p> </p></span></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.210 giây