× Úc Châu

Ảnh hưởng Dollar Úc đối với Đồng Việt Nam

More
10 năm 4 tháng trước #223 bởi thangmai
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Ảnh hưởng Dollar Úc đối với Đồng Việt <country-region w:st="on"><place w:st="on">Nam</place></country-region></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><country-region w:st="on"><place w:st="on"></place></country-region><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Hôm nay hối suất chính thức đồng Dollar Úc (AUD) bằng 13,986 Đồng Việt Nam (VND) và 0.867 đồng Dollar Mỹ (USD). Việt Nam xuất cảng hàng hóa đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó Úc đứng hàng thứ ba 9.30% sau Mỹ 21.10% và Nhật 12.20%. Trong năm 2006 kinh tế Việt Nam vì nhiều nguyên nhân, đã suy giảm 5% so với những năm trước tuy nhiên Hà Nội cố gắng đẩy mạnh việc sản xuất để có thể đạt được mức dự trù từ 7.50% đến 8.00% cho 5 năm tới. Hiên nay Việt Nam xuất cảng hàng hóa trị giá 39.92 tỉ USD và nhập cảng 39.16 tỉ USD, cho thấy cán cân ngoại thương ở mức rất lý tưởng.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Hối suất thay rất quan trong đến việc xuất hay nhập cảng cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, khi giá trị đồng Dollar Úc tăng từ đó hối suất giữa AUD và VND cũng tăng theo, chúng ta có thể nói một cách nôm na: Đồng AUD có giá và đồng VND mất giá. Như vậy việc tăng giá trị đồng AUD ảnh hưởng đến VND như thế nào?</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Nhập cảng</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">: Giá trị đồng AUD tăng dĩ nhiên đồng VND giảm hay nói cách khác, mất giá. Đơn cử một dẫn chứng. Tháng 10/1/07 một AUD = 11,863 VND, hôm nay 25/9/07 một AUD = 13,986.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Đồng việt Nam VND mất giá 2,123 so với trước kia. Từ đó cho thấy nếu Việt <country-region w:st="on">Nam</country-region> nhập cảng hàng hóa từ Úc ngày càng đắt hơn, ví dụ Việt <country-region w:st="on"><place w:st="on">Nam</place></country-region> nhập cảng:<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">4.16 tỉ AUD = 49,350 tỉ VND<span style="mso-tab-count: 1">   </span>11/1/07<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">4.16 tỉ AUD = 58,182 tỉ VND<span style="mso-tab-count: 1">   </span>25/9/07<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Dẫn chứng trên cho thấy nếu Việt <country-region w:st="on">Nam</country-region> nhập cảng số hoàng hóa cùng giá trị vào tháng 1/07, chỉ cách nhau chỉ 8 tháng, Việt <place w:st="on"><country-region w:st="on">Nam</country-region></place> tốn thêm 8,832 tỉ VND, mất giá tương đương với 15.20%. Như vậy hàng nhập cảng sẽ bán với giá cao hơn so với hàng nội hóa có cùng phẩm chất, từ đó hàng nội hóa sẽ được yêu chuộng và nhu cầu sản xuất sẽ cao hơn. Đó là về phương diện tích cực cho hàng nội hóa và tiêu cực cho hàng nhập cảng. Riêng chính phủ nếu cần phải mua hàng ngoại quốc như máy bay, tàu, xe, nông cơ sẽ vô cùng tốn kém vì không thể tự mình sản xuất.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Xuất cảng và du lịch</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">: Đây chính là phương diện tích cực. Khi đồng VND mất giá, đồng AUD tăng giá, sẽ khuyến khích Việt <place w:st="on"><country-region w:st="on">Nam</country-region></place> xuất cảng nhiều hơn trước kia vì một đồng AUD hiện nay 25/9/07 mua được nhiều hàng hóa so với thời gian trước kia 11/1/07. Việt <country-region w:st="on">Nam</country-region> sẽ thu hút khách du lich nhiều hơn xưa vì mỗi đồng AUD đổi cao hơn 212,300 VND so với thời gian trước, khách du lịch có thể chi tiêu tại Việt <place w:st="on"><country-region w:st="on">Nam</country-region></place> thoải mái hơn so với các nước khác.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Mặt khác, vì đồng VND mất giá nên giá thành sản xuất cũng gia tăng nên hàng hóa nội địa cũng vì đó mà tăng giá.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>Khi vật giá càng cao thì đồng lương càng giảm giá trị mua sắm. Nếu tình trạng nầy kéo dài, nhân công sẽ đòi tăng lương để quân bình mức sinh hoạt hàng ngày. Điều nầy cũng hợp lý vì giới chủ nhân xuất cảng hàng hóa nhiều hơn trước kia. Đồng tiền mất giá, tăng lương vì vật giá gia tăng, cộng thêm mức chi tiêu và trả nợ của chính phủ hiện nay 305,734 tỉ VND so với 8 tháng trước 259,325 vì đồng tiền mất giá; tương với 46,409 tỉ VND, chừng ấy Hà Nội sẽ không còn sự chọn lựa nào khác hơn là in thêm tiền. Khi chính phủ gia tăng cung cấp tiền tệ vào nền kinh tế, lạm phát sẽ tăng nhanh. Tóm lại, khi hối xuất thay đổi bất lợi cho Việt <place w:st="on"><country-region w:st="on">Nam</country-region></place>, đồng VND mất giá từ đó sinh ra bất ổn cho nền kinh tế. </span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Dù cho sau nầy kinh tế ổn định và hối suất quân bình trở lại, giá sinh hoạt trong nước sẽ không bao giờ hạ thấp như trước kia, lý do đơn giản là vì giá thành sản xuất đã quá cao. Đó là một trong những nguyên nhân đưa đến lạm phát. Hãy xem hối suất tiền VND và USD từ 1985.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">9/85<span style="mso-tab-count: 2">                 </span>12.06 VND <span style="mso-tab-count: 1">      </span>= 1 USD<span style="mso-tab-count: 2">                      </span>(Lúc mới đổi tiền)<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">12/92<span style="mso-tab-count: 2">               </span>9,200 VND <span style="mso-tab-count: 1">      </span>= 1 USD<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">2/98<span style="mso-tab-count: 2">                 </span>11,800 VND <span style="mso-tab-count: 1">    </span>= 1 USD<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">9/07<span style="mso-tab-count: 2">                 </span>16,000 VND <span style="mso-tab-count: 1">    </span>= 1 USD<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Mai Vĩnh Thăng </span><span style="font-size: 9pt; font-family: arial">MCom (Banking & Finance) FAIBF, F Fin<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">FMC Home Loans<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: arial"><span style="mso-spacerun: yes"> </span><p></p></span></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.071 giây