× Úc Châu

Người thất nghiệp vay nợ mua nhà

More
10 năm 5 tháng trước #214 bởi thangmai
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Người thất nghiệp vay tiền mua nhà<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Người thất nghiệp vay tiền mua nhà ở là một sự thật hiển nhiên trong xã hội ngày nay và là một hiện tượng tự phát phổ biến rộng rãi trong cộng đồng Á Châu nói chung và người Việt chúng ta nói riêng. Dù người trong hay ngoài cuộc đều thấy ngại ngùng mỗi khi nói đến vì đây là một vấn đề tế nhị. Tạo một căn nhà để ở có thể là ước mơ của đa số chúng ta, nhưng khi ước mơ đó vượt ngoài tầm tay sẽ trở nên thái quá mơ hồ và dễ dàng đưa đến quyết định vô thức, và chính cái hành động vô thức đó đã tràn qua cái bờ của xã hội và luật pháp.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Nói chung, tùy theo mục đích nợ được phân ra hai loại; dùng cho cá nhân và kinh doanh. Dùng cho cá nhân gồm mua nhà ở và các thứ chi dùng cho gia đình hay cá nhân, kinh doanh gồm các loại đầu tư như cổ pần, mua nhà cho thuê và buôn bán. Trong bài viết nầy chúng tôi chỉ đề cập đến việc ngân hàng cho vay nợ cá nhân (Personal lending) vì loại nợ nầy nằm trong luật bảo vệ người tiêu thụ (Uniform Consumer Credit Code). <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Luật không cấm.</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"> Luật bảo vệ người tiêu thụ không cấm người thất nghiệp vay tiền và cũng không ngăn ngân hàng cho họ vay. Tuy nhiên Điều 70 của luật có nói “Tòa án có thể duyệt lại hồ sơ nợ khi ngân hàng cho vay không hợp lý mà người vay sau đó nhận biết mình không có khả năng trả nợ”. Vì luật nầy chỉ bảo vệ người tiêu thụ nên ngân hàng phải đặt ra điều kiện để cho vay hầu tránh thất thoát. Hai điều kiện quan trọng nhất để cho vay là lợi tức và bất động sản thế chấp, cho dù có tài sản nhưng không có lợi tức hay lợi tức thấp vẫn không được vay nợ. Nói một cách khác, không luật cấm nhưng có luật phạt, tốt nhất không nên làm.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Lợi tức (Income). </span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Gồm tiền lương, huê hồng, lợi tức từ kinh doanh, đầu tư, tiền hưu ngoại trừ tiền thất nghiệp và bệnh vì là trợ cấp (Allowances) và trợ cấp chỉ tạm đủ mua sữa và bánh mì trong thời gian tìm việc. Trường hợp người có việc làm nhưng lương thấp có thể cộng thêm Tax Benefit Part A&B vào công thức tính, việc nầy còn tùy vào quyết định của từng ngân hàng.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Bất động sản thế chấp (Security Property). </span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Gồm các loại nhà ở, đất dự tính xây nhà và đất rẫy không quá 25 acres. Nếu đất rộng hơn 25 acres thuộc về nông thôn hay thương mại không thích hợp trong trường hợp cho vay cá nhân. Ngày nay các ngân hàng đều dùng computer cho vay để đồng nhất cách tính và giảm thiểu thiên vị, tuy nhiên những kẻ bất chính vẫn có thể đồng lõa với người vay hay đơn phương tạo giấy chứng minh lợi tức để cho vay. Chính vì thế mà một số người thất nghiệp vẫn có thể vay được tiền mua nhà trong khi những người thực sự có việc làm lại bị từ chối vì số tiền vay vượt quá khả năng trả nợ. <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Trong bất kỳ hoàn cảnh nào nếu ngân hàng cho người thất nghiệp vay nợ, theo luật bảo vệ người tiêu thụ, lỗi ở ngân hàng vì người vay không có khả năng trả nợ và số tiền phạt tối đa cho ngân hàng là $500,000 và người trung gian (Brokers) $10,000. Vì thế ngân hàng căn cứ vào chỉ số lạm phát CPI (Consumer Price Index) để tính ra mức sinh hoạt cho từng hoàn cảnh gia đình và đồng lương trong năm để từ đó tính ra số tiền cho vay. Ví dụ: Lấy mức lương trung bình $40,000 trừ thuế cá nhân $7,200 còn lại $32,800 chúng ta sẽ có:<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><table class="MsoTableGrid" style="border-right: medium none; border-top: medium none; margin: auto auto auto 14.4pt; border-left: medium none; border-bottom: medium none; border-collapse: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 70.8pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="94"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Gia đình<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 55.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="74"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Sau thuế<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 63pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="84"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Trừ mức <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">sinh hoạt<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 54pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="72"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Còn lại<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 63pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="84"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Số tiền được vay<p></p></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 1"><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 70.8pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="94"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Độc thân<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 55.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="74"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$32,800<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 63pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="84"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$12,325<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 54pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="72"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$20,475<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 63pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="84"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$200,000<p></p></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 2"><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 70.8pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="94"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Vợ chồng<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 55.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="74"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$32,800<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 63pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="84"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$17,920<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 54pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="72"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$14,880<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 63pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="84"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$145,000<p></p></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 3"><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 70.8pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="94"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Cộng 1 con<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 55.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="74"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$32,800<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 63pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="84"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$22,275<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 54pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="72"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$10,525<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 63pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="84"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$100,000<p></p></span></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 4; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 70.8pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="94"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Cộng 2 con<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 55.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="74"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$32,800<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 63pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="84"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$26,630<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 54pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="72"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$6,170<p></p></span></p></td><td style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #d4d0c8; width: 63pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" valign="top" width="84"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">$61,000<p></p></span></p></td></tr></table><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><span style="mso-tab-count: 2">                        </span><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Theo cách tính trên, vợ chồng người thất nghiệp lãnh trợ cấp $10,890 x 2 = $21,780 trong năm miễn thuế, trừ mức sinh hoạt $17,920 và còn lại $3,860 dĩ nhiên không còn khả năng trả nợ. Mặt khác vì tiền thất nghiệp là trợ cấp nên ngân hàng không thể cho vay.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Centrelink biết người thất nghiệp vay nợ. </span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Đơn giản, chính người mua nhà thông báo cho Centrelink địa chỉ mới, từ chối trợ cấp thuê nhà, hồ sơ sang tên, đặng bộ, thuế trước bạ . . . các cơ quan chính phủ có thể liên kết nhau qua hệ thống Internet nên kiểm chứng dễ dàng, không ai thoát khỏi chỉ là vấn đề thời gian. <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Phạm lỗi gì không? </span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Centrelink không có ý rình rập ai bao giờ, nếu có chỉ là ngẫu nhiên tình cờ vì họ lưu tâm đến những người đang nhận trợ cấp thất nghiệp, hơn nữa việc mua tài sản là một cách đóng góp trực tiếp vào nền kinh tế quốc gia nên không phạm lỗi gì cả. Tuy nhiên cũng cần lưu ý đến lợi tức, số tiền cọc và lời khai trong đơn vì có thể gây chút phiền toái, nhất là những ai tạo giấy tờ giả hay hành nghề buôn bán khai lợi tức thấp để hưởng trợ cấp Centrelink. Hãy tự hỏi lấy đâu mà trã nợ trong khi đang thất nghiệp?<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Không thể trả nợ. </span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Lúc vay nợ đang nhận trợ cấp thất nghiệp<b style="mso-bidi-font-weight: normal"> </b>không cần lo âu, lập tức đến Luật sư trình bày vì không có khả năng trả nợ. Luật sư sẽ xin Tòa mở lại hồ sơ và người vay sẽ được luât pháp bảo vệ. Nhưng nếu người vay đơn phương hay đồng lõa với ngân hàng tự tạo chứng minh lợi tức, chuyện nầy có lẽ ít người muốn nghe cho nên cũng không tiện nói.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Mai Vĩnh Thăng MCom (Banking & Finance) FAIBF, F Fin<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">FMC Home Loans<p></p></span></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.078 giây