× Úc Châu

Cách thức ngân hàng thanh toán tiền

More
10 năm 4 tháng trước #213 bởi thangmai
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-family: arial">Cách </span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">thức các ngân hàng thanh toán <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">số tiền trao đổi hàng ngày với nhau<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Trong đời sống hàng ngày chúng ta thường dùng các loại thẻ nhựa do ngân hàng cung cấp, điện thoại hay Internet để mua sắm, chuyển tiền, trả nợ, phát lương, trả tiền điện, điện thoại, thuế council . . . qua Telephone banking, ATM, EFTPOS, Bpay và còn nhiều phương tiện khác. Nếu việc mua bán, trao đổi tiền cùng một ngân hàng sẽ không cần phải tính toán gì cả, chỉ thanh toán khi người trả tiền và người nhận dùng khác ngân hàng với nhau. Ví dụ một người có trương mục với Westpac mua hàng giá trị $120 ở siêu thị Woolworths do ANZ cung cấp EFTPOS thì cần phải thanh toán tiền với nhau bằng cách rút (Debit) từ Westpac $120 và gởi vào (Credit) ANZ $120 để trả cho số hàng hóa đó.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Mỗi ngày ngoài tiền mặt còn có hàng tỷ dollars chuyển qua hệ thống Internet giữa các ngân hàng. Internet ngày nay là một phương tiện không thể thiếu trong đời sống chúng ta, chính vì thế thanh toán tiền giữa các ngân hàng với nhau là một việc làm rất phức tạp và tốn kém vậy ai thanh toán những số tiền nầy cho chúng ta hàng ngày và bằng cách nào?<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Ngân hàng Trung ương hay Reserve Bank of Australia (RBA) điều hành việc thanh toán các loại nợ nầy. Tất cả các ngân hàng hoạt động trên đất Úc đều phải có trương mục để thanh toán các khoản tiền trao đổi hàng ngày với nhau có tên Exchange Settlement Account (ESA) do RBA quản trị. Trương mục ESA luôn có đủ tiền để thanh toán và ngân hàng Trung ương vẫn phải trả tiền lời như mọi trương mục tiết kiệm khác nhưng thấp hơn lãi suất RBA ấn định .25%, hiện thời là 6.25%.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Thanh toán tiền trao đổi các ngân hàng với nhau bằng hai cách: Thứ nhất, trả sự khác biệt giữa các ngân hàng còn thiếu nhau vào 9 giờ sáng vào ngày kế tiếp Deferred Net Settlement (DNS),thứ hai, nếu là số tiền lớn cần phải trả ngay lập tức cho từng khoản tiền gọi là Real Time Gross Settlement (RTGS).<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Deferred Net Settlement:</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"> Mỗi ngày ngân hàng trao đổi nhau một số lương lớn các ngân phiếu (Cheque). Trong đêm các ngân phiếu được chuyển qua trung tâm thanh toán (Clearing house) nơi đây sẽ được hệ thống computer thanh toán với nhau và kết quả thừa (Credit) hay thiếu (Debit) sẽ được chuyển đến ngân hàng Trung ương để ghi nhận và thanh toán qua trương mục ESA.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Các khoản tiền nhỏ ngân hàng trao đổi nhau qua EFTPOS, ATM, Internet thường được trung tâm thanh toán (Clearing house) tính lại cho chính xác và RBA thanh toán qua trương mục ESA.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Real Time Gross Settlement: </span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Những khoản tiền lớn và quan trọng cần phải thanh toán ngay lập tức và riêng biệt cho <span style="mso-spacerun: yes"> </span>từng khoản tiền với điều kiện là ngân hàng trách nhiệm phải có đủ tiền trong tương mục ESA. Nếu hụt tiền để thanh toán, có thể vay nợ ngắn hạn thường là qua đêm từ các ngân hàng khác theo lãi suất căn bản do ngân hàng Trung ương ấn định hiện thời là 6.50%.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Xin đơn cử bốn ngân hàng chính ANZ, CBA,NAB và WBC làm thí dụ về cách thanh tiền trong ngày. (Million AUD)<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 144pt; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Ngân hàng nhận<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 144pt; text-indent: 36pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 180.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><span style="mso-tab-count: 1">                                                     </span>ANZ<span style="mso-tab-count: 1">     </span>CBA<span style="mso-tab-count: 1">     </span>NAB<span style="mso-tab-count: 1">     </span>WBC<span style="mso-tab-count: 1">   </span>Total<span style="mso-tab-count: 1">    </span><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><span style="mso-tab-count: 3">                                    </span><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><span style="mso-tab-count: 2">                        </span><span style="mso-tab-count: 1">            </span>ANZ<span style="mso-tab-count: 1">     </span><span style="mso-tab-count: 1">        </span>-<span style="mso-tab-count: 1">          </span>15<span style="mso-tab-count: 1">        </span>10<span style="mso-tab-count: 1">         </span>5<span style="mso-tab-count: 1">          </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal">30</b><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Ngân hàng trả<span style="mso-tab-count: 1"> </span><span style="mso-tab-count: 1">            </span>CBA<span style="mso-tab-count: 1">     </span><span style="mso-tab-count: 1">        </span>8<span style="mso-tab-count: 1">          </span><span style="mso-spacerun: yes">  </span>-<span style="mso-tab-count: 1">         </span>4<span style="mso-tab-count: 1">          </span>12<span style="mso-tab-count: 1">        </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal">24</b><span style="mso-tab-count: 1">        </span><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><span style="mso-tab-count: 2">                        </span><span style="mso-tab-count: 1">            </span>NAB<span style="mso-tab-count: 1">     </span><span style="mso-tab-count: 1">        </span>6<span style="mso-tab-count: 1">          </span>14<span style="mso-tab-count: 1">        </span><span style="mso-spacerun: yes">  </span>-<span style="mso-tab-count: 1">         </span>4<span style="mso-tab-count: 1">          </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal">24<p></p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><span style="mso-tab-count: 2">                        </span><span style="mso-tab-count: 1">            </span>WBC<span style="mso-tab-count: 1">   </span><span style="mso-tab-count: 1">        </span>4<span style="mso-tab-count: 1">          </span>16<span style="mso-tab-count: 1">        </span>8<span style="mso-tab-count: 1">          </span><span style="mso-spacerun: yes">  </span>-<span style="mso-tab-count: 1">         </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal">28<p></p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><span style="mso-tab-count: 2">                        </span>Tổng số trả<span style="mso-tab-count: 2">              </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal">18<span style="mso-tab-count: 1">        </span>45<span style="mso-tab-count: 1">        </span>22<span style="mso-tab-count: 1">        </span>21<p></p></b></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><span style="mso-tab-count: 2">                        </span>Tổng số nhận<span style="mso-tab-count: 1">  </span><span style="mso-tab-count: 1">         </span>30 <span style="mso-tab-count: 1">       </span>24<span style="mso-tab-count: 1">        </span>24<span style="mso-tab-count: 1">        </span>28<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><span style="mso-tab-count: 2">                        </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Thừa hay thiếu<span style="mso-tab-count: 1">      </span>-12<span style="mso-tab-count: 1">       </span>+21<span style="mso-tab-count: 1">      </span>-2<span style="mso-tab-count: 1">         </span>-7</b><span style="mso-tab-count: 1">         </span>00<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Thí dụ trên cho thấy ANZ nhận 30 chi ra 18 vậy hụt 12, vì nhận vô nhiều hơn trả ra; CBA thừa 21, NAB hụt 2 và WBC hụt 7. Theo kết quả ngân hàng RBA sẽ lấy 12 Mil từ ANZ, 2 Mil từ NAB và 7Mil từ WBC để bù lại cho CBA 21 Mil.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Những khoản tiền lớn Real time Gross Settlement được trả riêng nên không được tính chung trong Deferred Net Settlement.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Mai Vĩnh Thăng MCom (Banking & Finance) FAIBF, F Fin<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">FMC Home Loans<p></p></span></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.088 giây