× Úc Châu

Vay tiền kinh doanh (Buiness Loan)

More
10 năm 4 tháng trước #212 bởi thangmai
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: arial">Vay tiền kinh doanh <p></p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: arial">(Business Loan)<p></p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Vay tiền kinh doanh có hai trường hợp tiêu biểu: gầy dựng một cửa hàng mới hay sang một thương vụ sẵn có. Những trường hợp khác như vay tiền làm vốn hoặc mua dụng cụ máy móc chỉ là một tiết mục nhỏ trong hai trường hợp trên nên không được đề cập đến. Trong bài viết nầy chúng tôi sẽ lần lượt trình bày chi tiết và điều kiện vay mượn cho mỗi <span style="mso-spacerun: yes"> </span>trường hợp trên.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Gầy dựng một cửa hàng mới:</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"> Nhiều người thường nghĩ tạo một cửa hàng mới sẽ ít tốn kém hơn là sang lại một thương vụ sẵn có, điều nầy không sai vì không phải mất tiền mua sự quen biết tín nhiệm của khách hàng từ trước. Tuy nhiên theo thống kê chỉ có 20% thành công, 5% tồn tại đến 5 năm và 80% còn lại bị thua lỗ. Đó là hậu quả của việc mạo hiểm và liều lĩnh nên các ngân hàng thường từ chối đơn vay. Mục đích của chúng tôi là giúp quý vị biết rõ các điều kiện vay mượn để khỏi thất vọng. Hồ sơ vay mươn tối thiểu gồm có:<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt"><span style="mso-list: ignore">1.<span style="font: 7pt "times new roman"">       </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Hồ sơ cá nhân người vay nợ:</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"> Nói về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm, khả năng quản trị như hồ sơ mua bán, kế toán chi thu, trả lương, nộp thuế, BAS (Business Activity Statement) và điều hành thương vụ tương lai. Cho dù thuê người làm cũng cần có khả năng chuyên môn và điều hành.</span><span style="font-size: 11pt"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt"><span style="mso-list: ignore">2.<span style="font: 7pt "times new roman"">       </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Tìm hiểu khu vực chung quanh:</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"> Nếu có cạnh tranh nên tìm hiểu ưu khuyết điểm của đối thủ và vị thế của mình. Ví dụ cứ mỗi 2,000 dân có thể nuôi sống một lò bánh mì, nếu có thêm một lò nữa cả hai đều bị thiệt hại, nhất là người đến sau. Dĩ nhiên kẻ đến sau không thể lấy hết khách của người trước, vậy phải làm thế nào để tồn tại? Đến đây mục thứ (1) là câu trả lời, không thể làm công vài tháng với lò bánh mì để có thể gầy dựng một cửa hàng và <span style="mso-spacerun: yes"> </span>thành công.</span><span style="font-size: 11pt"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-fareast-font-family: arial"><span style="mso-list: ignore">3.<span style="font: 7pt "times new roman"">      </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Tìm sinh lộ khi có canh tranh:</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"> Chuyên nghiệp và kinh nghiệm để tồn tại. Ví dụ lò bánh mì, làm đủ mặt bánh thật khéo và ngon, mặt đồng phục tươm tất, tiếp khách lịch sự ân cần. Với trang bị mới cửa hàng sẽ vượt trội đối thủ, tuyệt đối không nên hạ giá nhưng có thể tặng thêm để làm quen. Từ đó đối thủ cũng sẽ phải cố gắng hơn để sống còn, nhờ vậy mà lôi kéo khách hàng ngày càng đông có lợi cho cả hai. Khách mua hàng ít nhất là 15% và trung bình 20% dân số trong vùng. Chúng ta đã từng chứng kiến nhiều cửa hàng cùng loại tập trung và tồn tại trong một khu phố.<span style="mso-spacerun: yes">  </span><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-fareast-font-family: arial"><span style="mso-list: ignore">4.<span style="font: 7pt "times new roman"">      </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Lập bản dự trù chi thu (Cash Flow Forecast):</span></b><span style="font-size: 11pt"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Để biết lời lỗ ít nhất là 12 tháng, đây là một việc kế toán chuyên môn hãy nhờ đến vị Kế Toán vì lợi tức thay đổi bốn mùa trong năm và thêm phần chú thích cũng không kém<span style="mso-spacerun: yes">  </span>quan trọng. Ngân hàng sẽ căn cứ vào lợi tức trong bản kế toán nầy mà cho vay nợ, đây là điều kiện cần phải có.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-fareast-font-family: arial"><span style="mso-list: ignore">5.<span style="font: 7pt "times new roman"">      </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Tài sản thế chấp và vốn khởi đầu:</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"> Ngân hàng căn cứ vào lợi tức và giá trị bất động sản thế chấp để tính ra số tiền cho vay. Số vốn khởi đầu độ chừng <span style="mso-spacerun: yes"> </span>40% và vay 60%. Ví dụ gầy dựng một doanh nghiệp $300,000 tiền vốn cần có $120,000 và vay $180,000 là lý tưởng nhất. Đối với ngân hàng số tiền vốn là một biểu tượng của lòng chân thành và sự dấn thân. Tuy nhiên với sự cạnh tranh ngày nay ngân hàng có thể cho vay 100% vốn.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Sang một thương vụ sẵn có: </span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Ngoài các điều quan trọng trên, nếu có khác là tiếp nối cái lời lỗ của người trước trong thời gian đầu. Tuy nhiên với khả năng chuyên môn có thể chuyển bại thành thắng, hoặc có thể ngược lại. Sau đây là những việc quan trọng cần thực hiện trước khi ký giao kèo:<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-fareast-font-family: arial"><span style="mso-list: ignore">1.<span style="font: 7pt "times new roman"">      </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Xin hai năm khai thuế:</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"> (Business Tax Return & Financial Statements) Hãy nhờ vị Kế Toán xem và cố vấn, thường thì nhiều người không để ý đến, thích thì mua nhưng đây là việc quan trọng nhất. Nếu người bán không cung cấp đầy đủ hồ sơ không nên thương lượng gì thêm. Ngân hàng cũng cần hồ sơ nầy để từ đó quyết định chấp thuận đơn vay hay từ chối. Vị Kế Toán của quý vị sẽ giải thích tường tận hơn.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial; mso-fareast-font-family: arial"><span style="mso-list: ignore">2.<span style="font: 7pt "times new roman"">      </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Cách thức xem lợi tức:</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"> Chúng ta tin người nhưng cũng cần kiểm chứng. Trong quá khứ ngân hàng cũng đã từng tin lời khách hàng và cũng chính ngân hàng đã đưa họ đến phá sản. Khi khách hàng thích mua một thương vụ nào đó thường phóng đại về lợi tức và vẽ vời đủ cách. Ngân hàng khuyên nên “Thấy trước tin sau” đó là nguyên tắc. <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Khi xem lợi tức nên đến đúng giờ và về khi đóng cửa. Tuần thứ nhất bắt đầu vào ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Tuần thứ hai không đến. Tuần thư Ba đến vào ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy và tuyệt đối không thông báo cho người bán biết ý định nầy. Như vậy đã xem qua lợi tức chính xác trong sáu ngày. Ngày đến, ngày không sẽ làm cho người bán bực mình và cho rằng người mua lơ là bất cẩn nên không buồn chuẩn bị tươm tất hay nhét thêm tiền vào máy tính để tăng thêm lợi tức. <p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 18.0pt"><span style="font-size: 11pt"><span style="mso-list: ignore">3.<span style="font: 7pt "times new roman"">       </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Giao kèo mua bán và thuê cửa hàng:</span></b><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"> Những dòng chữ in sẵn trong giao kèo là căn bản, những dòng chữ viết thêm là theo ý người bán. Nên mang đến Luật Sư để được cố vấn trước khi ký. Về giao kèo thuê cửa hàng, có thể tiếp theo giao kèo cũ hoặc làm giao kèo mới không nên tự ý, vẫn theo sự cố vấn của Luật Sư. Giao kèo có liên quan đến pháp lý rất quan trọng, nhiều người chỉ vì vô tình ký trước sinh ra thiệt thòi hay kiên tụng tốn kém và phiền phức.</span><span style="font-size: 11pt"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Vay tiền để thiết lập một cửa hàng mới hay sang lại một thương vụ sẵn có ít nhất cần phải thỏa mãn các điều kiện trên. Khi cho vay ngân hàng luôn mong mỏi khách hàng thành công và đó cũng là sự thành công của ngân hàng. Ngoài việc trả nợ và các chi phí khác, người chủ còn phải dư dả để lo cho phúc lợi gia đình. Liều lĩnh thiếu tính toán sẽ có cơ may thua lỗ. Khi đến đường cùng người ta thường mang cẩm nang “Lấy công làm lời” ra áp dụng, cậy nhờ người nhà giúp việc không công hay chỉ trả ít tiền mặt, đây là một lỗi lầm nghiêm trọng về mặt xã hội và pháp lý.<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial"><p> </p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">Mai Vĩnh Thăng MCom (Banking & Finance) FAIBF, F Fin<p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify"><span style="font-size: 11pt; font-family: arial">FMC Home Loans<p></p></span></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.233 giây