× Úc Châu

Cau noi tim nha dau tu - Tim o dau?

More
10 năm 7 tháng trước #200 bởi linhhoang
<p>Xin chao,</p><p>Toi dang dieu hanh mot doanh nghiep nho va vua tai Tp. HCM ve mat hang tieu dung nhanh. Theo danh gia cua mot so chuyen gia ve thi truong, mo hinh hoat dong cua doanh nghiep toi rat doc dao va dang la duy nhat tai VN, khong co doi thu canh tranh (dieu nay da va se duoc chung minh rat ro bang con so thi truong). </p><p>Tuy nhien, do viec kinh doanh phat trien nhanh va lon hon du dinh ban dau nen toi dang co y dinh chuyen nhuong toan bo du an (ke ca tai san huu hinh lan tai san vo hinh) cho chu dau tu moi. Vay, lam cach nao toi co the tiep can duoc voi nhung nha dau tu tiem nang (dac biet la Viet Keiu) cho loai du an nho & vua? Toi co the rao ban doanh nghiep cua minh o nhung dia chi nao de co the an tam ve do bao mat cung nhu chat luong cua nha dau tu? </p><p>Toi rat cam on neu nhan duoc loi khuyen tu phia anh cho nhùng van de neu tren.</p><p>Mong som nhan duoc tin</p><p>Linh Hoang</p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

More
10 năm 7 tháng trước #201 bởi RongDat
<p>Chào linhhoang,</p><p>Chữ Việt gõ không có dấu khó đọc quá!  Bạn làm ơn gõ lại có dấu dùm nhe, cách gõ chữ Việt ở <a href=" www.ucchau.net/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q1 ">đây</a></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.080 giây