× Úc Châu

Thi quốc tịch Úc

More
10 năm 7 tháng trước #167 bởi PhiLong
<p>Cuối năm 2006 chính phủ John Howard đưa ra luật mới là tất cả những ai muốn dô quốc tịch Úc đều phải đi thi, đề thi gồm có 30 câu hỏi mỗi câu hỏi sẽ có 4 câu trả lời A, B, C hoặc D.  Được biết là đã có 200 câu hỏi đã được soạn ra với những đề tài như;</p><p>- Australian landmarks</p><p>- History of indigenous disadvantage, white settlement</p><p>- Constitution and the monarchy</p><p>- Freedom, obeying the law, enrolling to vote, jury service</p><p>- National anthem, flag, coat of arms, flora and fauna, national colours </p><p>Ngày 1 tháng bảy 2007 này là điều luật trên có hiệu lực, đồng hương nào không muốn đi thi thì hãy lẹ chân.  Nếu chưa có đủ điều kiện để vào quốc tịnh bạn hãy thử những câu hỏi mẫu này xem sao;</p><p align="center"><a href=" media.news.com.au/multimedia/2007/05/070518_values "><font size="5">Mẫu Thi Thử</font></a></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

More
10 năm 7 tháng trước #168 bởi RongDat

PhiLong wrote: <p></p><p align="center"><a href=" media.news.com.au/multimedia/2007/05/070518_values "><font size="5">Mẫu Thi Thử</font></a></p><p>

</p><p>Trong tương lai UcChau.Net hy vọng sẽ có thêm mục những câu hỏi về thi quốc tịch Úc.  Các bạn biết những câu nào thì hãy cho chúng tôi biết để mọi người cùng tham khảo.</p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

More
10 năm 7 tháng trước #169 bởi PhiLong
<p align="center"><font size="4">Thi được 13/20 ...cần phải học thêm rồi!</font></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

More
10 năm 7 tháng trước #170 bởi huyvu_ha
Được 8/20, chắc bị đuổi về VN quá.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

More
10 năm 7 tháng trước #171 bởi sandy
Hên ghê minh được 16/20  <img alt=" " src=" www.ucchau.net/uploads/smil3dbd4ddd6835f.gif " /><br />

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

More
10 năm 7 tháng trước #172 bởi baongoc
<p>Phi Long ơi, khi nào học lại thì nhớ "hú" Bảo Ngọc nha, Bảo Ngọc cũng chỉ làm được 13/20 thôi  <img alt=" " src=" www.ucchau.net/uploads/smil3dbd4dbc14f3f.gif " /></p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.091 giây