× Úc Châu

Visa vợ chồng - vấn đề gửi tiền

More
11 năm 5 tháng trước #10 bởi RadioHead
Hỏi:
Tôi có nghe Luật sư nói là vấn đề gửi tiền qua các shop tư nhân, Bộ Di Trú tại Saigòn không chấp nhận. Chúng tôi phải gửi tiền ở đâu?

Đáp:
Vấn đề gửi tiền rồi lấy biên lai chứng minh là hai vợ chồng có gửi tiền cho nhau là một trong những bằng chứng quan trọng. Bộ Di Trú ở Saigòn thường nghi ngờ những biên lai quý vị lấy từ những shop tư. Vì thế, họ không chấp nhận. Cách tốt nhất là quý vị gửi qua ngân hàng. Bộ Di Trú cho rằng giấy tờ của ngân hàng là những văn kiện đáng tin cậy.

Tuy nhiên, nếu đơn xin đoàn tụ vợ chồng bị bác, quý vị khiếu nại lên Tòa Tái Xét về Di Trú, tòa ở Sydney không quan tâm đến việc gửi tiền qua shop tư hay ngân hàng. Tất cả những biên lai qua shop tư đều được Tòa án chấp nhận.


LS Trần Hữu Trung trả lời trên SBS Radio
RadioHead tường thuật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.077 giây